Studieprogramma

Studieprogramma

Tijdens de opleiding International Business (IB) staan internationale oriëntatie en zakendoen centraal met aandacht voor de toekomst van de aarde. Dit vraagt om professionals met interculturele vaardigheden, bedrijfskundig inzicht, mondiale ambities én oog voor mens en milieu. Al vanaf de eerste studieweek leer je cultuurverschillen te overbruggen. Of je nou aan de slag gaat voor een multinational of ambitieus regionaal bedrijf; internationale bedrijfsvoering is een vak apart. Bij IB maak jíj je dit vak eigen. Ook ontwikkel je een solide basis op het gebied van onder andere marketing en sales, (circulaire) economie, organisatiekunde, managementvaardigheden en andere bedrijfskundige thema’s.

De opleiding richt zich alleen op de Engelse taal; je hoeft geen verplichte andere taal te leren. Wel zit je direct in een international classroom met studenten van verschillende nationaliteiten.

Boeiende internationale samenwerkingsprojecten

Van Hall Larenstein heeft 6 zogeheten ‘living labs’; onderzoeksomgevingen verdeeld over de wereld. Hier werken wij samen met Nederlandse bedrijven en lokale partijen aan uiteenlopende innovatieve oplossingen. Dit biedt jouw directe kansen om hier tijdens je studie (of daarna!) aan mee te werken.

Studieopbouw International Business

Studieopbouw International Business

Modules International Business jaar 1

Modules International Business jaar 1

Modules International Business jaar 2

Modules IB jaar 2