Studieprogramma

Kennis en vaardigheden

Juist omdat het IAT-programma zo individueel is ingericht, biedt het je alle kansen om jouw eigen ideale combinatie van kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Op het gebied van handel en management bijvoorbeeld. Maar ook waar het gaat om meer sectorspecifieke technische kennis over voedsel, tuinbouw, hout en bloemen.

Ondernemerschap ontwikkelen
Bovendien worden gedurende het programma je vaardigheden op terreinen als duurzaamheid, onderzoek en ondernemerschap stap voor stap uitgebreid. Dat alles om jou alle kans te geven om je eigen kwaliteiten op het gebied van ondernemerschap te ontdekken en te ontwikkelen. En je zakelijke doelen te bepalen en, vooral, te kunnen halen.

Internationaal gezelschap
Studenten uit alle windstreken, docenten uit de hele wereld… Een internationaal gezelschap, een internationaal setting, het IAT-programma. Met als doel gedurende de hele studie: het op basis van ´best practices´ ontwikkelen en uitrollen van duurzame, innovatieve en veerkrachtige businessmodellen.
Bovendien biedt het programma vanaf het tweede studiejaar de mogelijkheid om je steeds meer te specialiseren in een van de sectoren zoals bloemen, voedsel of hout. Je kunt dan ook kiezen uit sectorspecifieke projecten, minorprogramma´s, werkstages en scriptieonderwerpen.

Baankansen
Over internationaal gesproken: dankzij het IAT-programma word je lid van het inmiddels wereldwijde netwerk van oud IAT-studenten. Met alle kansen van dien op een baan (al dan niet tijdelijk) in het buitenland.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 The International
Agribusiness and Trade

Consultancy, Sustainability & Purchase

Cross Border Enterprise, Logistics & Finance

Marketing, Innovation & Entrepreneurship
2

Discovering International Businesses

International Trade & Research

Business Planning and Entrepreneurship 

3

Business Development & Managing a company

Internship or Minor

4

Internship or Minor

Thesis Process 

International skills, leadership, languages, project management, change