Studieprogramma

Studieprogramma Land- en watermanagement (Bachelor deeltijd)

De deeltijdopleiding duurt vier jaar. In het eerste deel van je studie bouw je een brede basiskennis op over grond- en watersystemen. Onderwerpen als bodem, water in al haar facetten, GIS, Autocad en projectorganisatie komen constant terug. In een projectgroep leer je bijvoorbeeld een landschapsanalyse te doen, een technisch plan voor een woonwijk op te stellen en een waterbeheersplan te schrijven. Naast het maken van analyses en plannen krijg je ondersteunende en verdiepende vakken op het gebied van landschap, water, bodem, grond, ruimtelijke inrichting, civiele techniek en milieu. Een techniek als geografische informatiesystemen (GIS) leer je beheersen om thematisch kaartmateriaal te vervaardigen. Met een afstudeeropdracht rond je ten slotte de opleiding af.

Studiebelasting en lestijden

Voor dit vierjarig competentiegericht programma moet je zo´n 20 uur per week uittrekken. Op je lesdag krijg je colleges, practica, veldwerk en excursies. Verder studeer je thuis en met behulp van een leeromgeving op internet. Deeltijdstudenten die starten in het schooljaar 2021-2022, hebben iedere vrijdag les van 9.15 tot 17.15 uur.
In het reguliere programma zijn geen stages opgenomen, maar als je zelf tijd kunt vrijmaken, kun je een stage lopen of extra modules volgen. Een deeltijdstudie in combinatie met een vierdaagse baan is intensief, maar voor de meeste studenten wel haalbaar.

Voorbeeld studieopbouw

  Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Jaar 1 Landschap 1 Landschap 2  De Leefomgeving 1  De Leefomgeving 2
  Werkend leren 1 
Jaar 2 Projectrealisatie  Regionaal Waterbeheer
  Werkend leren 2
  Toegepast Onderzoek
Jaar 3 Planfase of Minor Realisatiefase
  Werkend leren 3
Jaar 4 Minor of Planfase Afstuderen
  Werkend leren 4