Specialisaties

Inrichting en waterbeheer- Velp

Klimaatverandering, verdroging en wateroverlast zijn problemen die in de nabije toekomst eerder groter dan kleiner worden. Hoe gaan we zowel het buitengebied als het stedelijk gebied duurzaam en klimaatbestendig inrichten? Waar is ruimte voor bebouwing en waar hebben natuur en water prioriteit? Hoe gaan we de verrommeling te lijf en creƫren we landschappelijke waarde? Hoe realiseren we een ecologische hoofdstructuur? Behalve een gedegen kennis van ruimtelijke inrichting en water is ook creativiteit onontbeerlijk. Doordat je al vroeg in je opleiding met dit soort cruciale vragen te maken krijgt, kom je in je verdere werk niet voor grote verrassingen te staan.

Inrichting en waterbeheer is een onderdeel van de opleiding Land- en Watermanagement.

Grond-, weg- en waterbouw - Velp

Hou je van het zware werk? De aanleg van wegen, nieuwe wijken, het verzwaren van dijken, het aanleggen van een grootschalig natuurontwikkelingsproject of het begeleiden van bodemsanering? De Nederlandse grond-, weg- en waterbouwsector is enorm groot en staat nooit stil. In je studie verdiep je je in thema's als wegbeheer, bodemsanering, bodemtechniek, bronbemaling en waterbouwkundige constructies. Met een flinke bagage aan kennis en vaardigheden ontwikkel je jezelf tot een praktisch ingestelde, doortastende professional.

Grond-, weg- en waterbouw is een onderdeel van de opleiding Land- en Watermanagement.