Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!
Flowchart toelating hbo opleiding deeltijd bachelor Bos- en Natuurbeheer

Toelatingseisen

Havo: NT, NG, EM, CM met wiskunde A of wiskunde B
Vwo: alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands, Engels en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Aanvullende eis met betrekking tot de werkkring: een passende functie met omvang 0,4 fte: 
a.    die bij de start en tijdens de opleiding minimaal op mbo-4 niveau ligt binnen het werkveld van bos en natuurbeheer, of
b.   die bij de start van de opleiding minimaal op hbo-niveau of hoger ligt. 

Om te beoordelen of je voldoet aan de werkkringeisen word je gevraagd om bewijsstukken op te sturen, die de toelatingscommissie beoordeelt. Wil je zeker weten of je toelaatbaar bent voor de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, dan adviseren we je dringend je voor 1 juni aan te melden via Studielink.  Een uitgebreide oriëntatie is essentieel om tot een bewuste keuze te komen voor deze deeltijdopleiding. We raden je daarom sterk aan om eerst een meeloopdag te volgen.

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken

Aanmelden toelatingstoets
Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels en Wiskunde A of B. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Vragen?

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].