Loopbaankansen

Na je deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer ben jij expert in natuur en ecologie. Je voert onderzoek uit, maakt inrichtings- en beheerplannen of adviseert over bodem, water, natuur en landschap. Dat doe je bij bijvoorbeeld provincies, gemeenten en waterschappen. Bij terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. En bij onderzoeks- en adviesbureaus.

Kom naar de open dag Meld je aan

Wat kun je worden?

De arbeidsmarkt staat te trappelen om adviseurs en beheerders in ecologie en natuur. Met je diploma ‘Bos- en Natuurbeheer’ op zak kun je dus makkelijk aan de bak. Als ecologisch medewerker bij een waterschap. Als natuur- en beleidsadviseur bij een gemeente of adviesbureau. Als onderzoeker die veldinventarisaties doet vanuit de natuurwetgeving. Als boswachter Ecologie bij een terreinbeherende organisatie.

In al deze jobs bijt je je vast in heel diverse en relevante opgaves. Denk aan: hoe richt je een natuurgebied klimaatbestendig in? Hoe verbind je twee losse gebieden met elkaar? En hoe houd je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen? We zoomen in op vier voorbeeldbanen:

Senior ecoloog

Ben jij senior ecoloog? Dan pak je allerlei vraagstukken over bos- en natuurbeheer beet. In langlopende gebiedsontwikkelingen, maar ook bij kleinere uitvoeringswerkzaamheden. Je trekt erop uit om een natuurgebied te zien, voelen en onderzoeken. Vervolgens geef je advies over de ecologische toestand, de doelen en de maatregelen om zo’n gebied te verbeteren.

Coördinator Natuurbeheer

Staat er ‘coördinator Natuurbeheer’ op je visitekaartje, dan is het jouw taak om een natuurgebied te behouden en beheren. Je inventariseert welke beschermde planten- en diersoorten er zijn, adviseert over het bos- en natuurbeheer, bewaakt de rust voor flora en fauna, en controleert op de regelgeving vanuit de Wet natuurbescherming.

Adviseur Ecologie

Als adviseur Ecologie adviseer je over de volle breedte van het vakgebied van natuur en ecologie. Jouw ecologische kennis benut je in vraagstukken over biodiversiteit, bescherming van planten- en diersoorten, en klimaatadaptatie. Je doet veldonderzoek en inventarisaties, werkt ideeën uit om natuurwaarde te versterken, en zet ecologische adviezen op papier.

Adviseur Natuur en Beleid

In een baan als adviseur Natuur en Beleid sta jij aan de wieg van beleid voor groen, natuur en landschap. Je signaleert en analyseert wat de gevolgen zijn van landelijke en provinciale ontwikkelingen, adviseert erover en zorgt voor de juiste afstemming. Jouw beleid laat je aansluiten bij andere beleidsvelden en thema’s in de openbare ruimte, zoals water, verkeer en klimaatadaptatie.

Meld je aan via Studielink Klik hier