Studieprogramma

In vier jaar tijd stop je je rugzak vol met waardevolle kennis en competenties rondom bos- en natuurbeheer. Daarvoor ben je elke donderdag op school en volg je colleges, practica, veldwerk en excursies. Thuis studeer je verder in een online leeromgeving. Ook vul je een aantal uren per studiejaar in met ‘werkend leren’. Hou er rekening mee dat je wekelijks in totaal zo’n 20 uur nodig hebt voor je opleiding.

Jaar 1: de basis

Het eerste jaar maak je kennis met het ontstaan, de opbouw, het gebruik en de kwaliteit van het Nederlandse landschap. Daarvoor analyseer je het landschap met het ‘lagenmodel’. Praktische vaardigheden ontwikkel je in veldpractica. En omdat je straks veel samenwerkt in projecten, vergroot je je sociale en communicatieve skills.

Deze (en meer) vakken volg je in jaar 1:

  • Geologie
  • Water
  • Bodem
  • Ecologie
  • Cultuurhistorie van het landschap
Brochure aanvragen? Klik hier

Jaar 2 en 3: verdieping en praktijk

Vegetatiekunde en monitoring staan centraal in jaar 2. Aan bod komen de techniek van het inventariseren, de verwerking en interpretatie van veldgegevens en het opstellen van een inrichtingsplan. Ook maak je verder kennis met het werkveld van bos- en natuurbeheer. Denk aan: natuurvisies, hoogwaterbeleid, vegetatiekunde, faunabeheer en landschapsecologie.

Jaar 3 geeft je inzicht in de verschillende onderdelen van beheer- en landschapsplannen. Je doet onderzoek in de natuur, neemt daarin de maatschappelijke ontwikkelingen mee en houdt rekening met de wensen en behoeften van betrokkenen, zoals burgers en gebruikers.

Jaar 4: afstuderen

Jouw opleiding sluit je af met een afstudeeropdracht van een half jaar. Die voer je uit bij een lectoraat of opdrachtgever, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente, provincie of ecologisch adviesbureau. Je werkt aan een vraagstuk en levert als eindproduct een schriftelijke rapportage op.

Zo kan je studie eruitzien:

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Landschap 1 en 2 Ecologie 1 en 2
  Werkend leren
2 Inventarisatie en inrichting Verdiepingsmodule
  Werkend leren
3 Beheerplan Landschapsplan
  Werkend leren
4 Evaluatie en inrichting Afstudeeropdracht
  Werkend leren

 

Kom naar de open dag Meld je aan

Geslaagd?

Heb je je afstudeeropdracht achter de rug, dan zit ook je studie erop. Gefeliciteerd! Want je mag jezelf Bachelor of Science (BSc) ‘Bos- en Natuurbeheer’ noemen. Vanaf nu ligt de wereld van natuur en ecologie voor je open.

Bekijk je loopbaankansen

Meld je aan via Studielink Klik hier