Studieprogramma

Studieprogramma Bos- en Natuurbeheer (Bachelor deeltijd)

In het eerste deel van je studie verdiep je je onder meer in landschapsopbouw, ecologie, bodemkunde en hydrologie, landbouw en economie, statistiek, vegetatiekunde en GIS. Je schrijft een beheersplan voor een bos met een multifunctioneel gebruik en maakt met je projectgroep een landschapsontwikkelingsplan.

De tweede helft van je studie wordt beroepsgerichter: je vergroot je vaktechnische kennis en vaardigheden. Kernvakken zijn natuurtechniek, faunabeheer, landschapsecologie, planologie, vegetatiekunde en analyse ecologische gegevens. Je doet twee projecten op het gebied van inrichting en monitoring en begint uiteindelijk aan je afstuderen. Kies je afstudeeronderwerp zorgvuldig, want dit is bepalend voor je kansen op de arbeidsmarkt! Je sluit je studie af met een thesis die je mondeling verdedigt.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Landschap 1 en 2 en Werkend leren Basismodulen 1 en 2 en Werkend leren
2 Beheerplan en Werkend leren Landschapsplan en Werkend leren
3 Inventarisatie en inrichting en Werkend leren Verdiepingsmodule en Werkend leren
4 Evaluatie en inrichting en Werkend leren Afstudeerfase en Werkend leren

 

Studiebelasting en lestijden

Voor dit vierjarig competentiegericht programma moet je zo'n 20 uur per week uittrekken. Op je lesdag krijg je colleges, practica, veldwerk en excursies. Verder studeer je thuis en met behulp van een leeromgeving op internet. Deeltijdstudenten die starten in het schooljaar 2021-2022, hebben iedere vrijdag les van 9.15 tot 17.15 uur.

In het reguliere programma zijn geen stages opgenomen, maar als je zelf tijd kunt vrijmaken, kun je een stage lopen of extra modules volgen. Een deeltijdstudie in combinatie met een vierdaagse baan is intensief, maar voor de meeste studenten wel haalbaar.

Competentiegericht onderwijs

Kies je voor de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, dan word je specialist in de Toegepaste ecologie. Afgestudeerden zijn in staat om zelfstandig inrichtingsplannen op te stellen en toegepast ecologisch onderzoek uit te voeren. In het werkveld wordt veel samengewerkt in projecten. Daarom besteden we niet alleen aandacht aan bodem, water, natuur en landschap, maar ook aan sociale en communicatieve vaardigheden en het werken in projectgroepen.