Studieprogramma

Studieprogramma Bos- en Natuurbeheer (Bachelor deeltijd)

In het eerste jaar van je studie verdiep je je onder meer in de opbouw van het landschap, ecologie, bodemkunde en hydrologie, statistiek, plantenkennis en GIS. In het jaar daarna leer je technieken voor de inventarisatie van vegetatie, flora en fauna en maak je een inrichtingsplan voor een uiterwaardengebied. Je verdiept je in kernvakken zoals Natuurbeheer, Faunabeheer, Landschapsecologie, Vegetatiekunde en Monitoring. Vervolgens schrijf je een beheerplan voor een bos met multifunctioneel gebruik en maak je met je projectgroep een landschapsplan voor een externe opdrachtgever.

In het laatste jaar voer je een complexe monitoringsopdracht uit en begin je aan je afstuderen. Kies je afstudeeronderwerp zorgvuldig, want dit is bepalend voor je kansen op de arbeidsmarkt! Je sluit je studie af met een thesis die je mondeling verdedigt.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Landschap 1 en 2 Basismodulen 1 en 2
  Werkend leren
2 Inventarisatie en inrichting Verdiepingsmodule BNB-dt
  Werkend leren
3 Beheerplan Landschapsplan
  Werkend leren
4 Evaluatie en inrichting Afstudeerfase
  Werkend leren

 

Studiebelasting en lestijden

Voor dit vierjarig competentiegericht programma moet je zo'n 20 uur per week uittrekken. Op je lesdag krijg je colleges, practica, veldwerk en excursies. Verder studeer je thuis en met behulp van een leeromgeving op internet. Daarnaast besteed je elk studiejaar een aantal uren aan Werkend leren. Het aantal uren is afhankelijk van je functieniveau; de invulling kies je zelf in overleg met je studieloopbaanbegeleider.

Een deeltijdstudie in combinatie met een vierdaagse baan is voor veel deeltijdstudenten erg zwaar. Het is beter te combineren met minder uren werk in de week. Deeltijdstudenten die starten in het schooljaar 2024-2025, hebben elke donderdag les van 9.15 tot 17.15 uur.

Competentiegericht onderwijs

Kies je voor de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer, dan word je specialist in de Toegepaste ecologie. Afgestudeerden zijn in staat om zelfstandig inrichtings- en beheerplannen op te stellen en toegepast ecologisch onderzoek uit te voeren. In het werkveld wordt veel samengewerkt in projecten. Daarom besteden we niet alleen aandacht aan bodem, water, natuur en landschap, maar ook aan sociale en communicatieve vaardigheden en het werken in projectgroepen.