Specialisaties

Twee specialisaties

In de Associate degree kun je kiezen uit twee richtingen: Melkveehouderij en Biologische melkveehouderij. Voor beide richtingen schrijf je je in voor de Ad Melkveehouderij. Kies je voor de biologische variant, dan kun je dat aangeven in Studielink.

Specialisatie Melkveehouderij

In deze opleiding leren we je alles over de melkveehouderijsector en moderne melkveebedrijven. Je bent bekend met de nieuwste innovaties in de sector en hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. Na je opleiding kun je zelfstandig en succesvol een melkveebedrijf runnen of als adviseur aan de slag bij bedrijven die zich bezighouden met melkveehouderij.

Tijdens de opleiding focus je je op drie grote aandachtsgebieden: het dier op het bedrijf, bedrijfsvoering en bedrijfsomgeving. Concreet kun je denken aan vakken op het gebied van ondernemerschap, (financieel) management, advisering, innovatie, fysiologie en gedrag van het dier en internationale handel. Ook de groeiende politieke- en consumentenvraag naar bedrijfsmanagement op basis van kringlooplandbouw is een belangrijk thema. Net als burgerperspectief en natuurbeheer die ook een rol krijgen in het lesprogramma.

Voor je eindopdracht schrijf je een ondernemingsplan.

Specialisatie Biologische melkveehouderij

Meer informatie over Biologische melkveehouderij Bekijk