Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM; CM met wiskunde A
Vwo: NT; NG; EM; CM
Mbo: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands, Engels
  • wiskunde A of B en scheikunde op havo-eindexamenniveau bijvoorbeeld door het volgen van een voorbereidingscursus wiskunde en scheikunde bij Van Hall Larenstein
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Aanmelden voor de Wiskunde-Scheikunde cursus in Velp kan hier. Aanmelden voor de Scheikunde cursus in Leeuwarden kan hier

Aanvullende eis: aspirant-studenten dienen, op het moment dat ze starten en gedurende de opleiding, een passende functie te vervullen. Een passende functie is een functie met een omvang van minimaal 0,4 fte in het domein van de opleiding Land- en Watermanagement, die bij de start van de opleiding minimaal op mbo+-niveau ligt. Om dit te beoordelen word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

In de deeltijdopleiding  wordt een deel van de studiepunten verkregen tijdens het werk. Daarom is het ook noodzakelijk dat je een passende werkkring hebt. Het betreft hier een individueel maatwerktraject, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring, waarin je een portfolio opbouwt met bewijsstukken voor de vereiste competenties.  

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels en Wiskunde A of B. Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste havo- of vwo-profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Aanmelden toelatingstoets
Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Vragen?

Neem voor meer informatie over toelating, toelatingstoetsen of alternatieven contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of [email protected].