Studieprogramma

Inhoud opleiding

Het programma is opgebouwd rond de volgende kerncompetenties van Land- en Watermanagement: 

  1. Inventariseren, analyseren en waarderen van het landschap
  2. Rekenen aan water en grond
  3. Duurzaam inrichten met water en grond
  4. Projectmatig werken
  5. Realiseren, monitoren en beheren van water- en grondwerken
  6. Praktijkgericht onderzoeken en de generieke hbo-competenties
  7. Persoonlijke ontwikkeling
  8. Sociaal functioneren
  9. Communiceren 

Studiebelasting

De duur van de ad-deeltijdopleiding is twee jaar. In de deeltijdopleiding ga je een dag in de week naar school en moet je rekening houden met ongeveer anderhalve dag per week aan zelfstudie en projectwerk. Iedere periode wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Een schooljaar bestaat uit vier perioden van acht lesweken plus een week waarin de toetsen worden gemaakt. 

Voorbeeld studieopbouw

  Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4  
Jaar 1 Landschap 1 Landschap 1 De Leefomgeving 1  De Leefomgeving 2  
  Werkend leren 1   
Jaar 2 Projectrealisatie Regionaal Waterbeheer
  Werkend leren 2
  Afstuderen