Missie en doelen

HVHL staat voor...

Welkom bij de duurzaamste hogeschool van Nederland! Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) leidt hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op, die bijdrage leveren aan een duurzame wereld.
Bij HVHL werk je samen aan kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek. Dat is belangrijk voor jou als student als voor de positie van HVHL als kennisinstelling. HVHL levert praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. Naast reguliere hbo-opleidingen, biedt HVHL ook master-opleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. 

HVHL gaat voor...

HVHL levert toegepast onderzoek met betekenis voor ons onderwijs en onze omgeving. Dit realiseren we door:

  • het verwerven van opdrachten bij bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties met in 2017 een omzet van minimaal 15% van de totale omzet van HVHL;
  • kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren te ontwikkelen en de beoogde resultaten te definiëren voor de kwaliteit van het onderzoek en de betekenis van het onderzoek voor het onderwijs, stakeholders en klanten. Hierbij moet worden gedacht aan indicatoren met betrekking tot de mate van participatie van studenten in onderzoeksprojecten, het creëren van exposure op het profiel en klanttevredenheid.

HVHL is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. Dit realiseren we door een solvabiliteit van 30% vanaf eind 2015 en een liquiditeit op basis van de current ratio met een onder-/bovengrens van 0,5-1,5 gedurende de gehele planperiode.