Missie en doelen

Hier staan we voor...

Welkom bij de duurzaamste hogeschool van Nederland! Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op, die bijdragen aan een duurzame wereld.
Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Wij leveren praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. Naast reguliere hbo-opleidingen, verzorgen wij ook masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. 

En hier gaan we voor...

Van Hall Larenstein levert toegepast onderzoek met betekenis voor ons onderwijs en onze omgeving. Dit realiseren we door:

  • het verwerven van opdrachten bij bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties met in 2017 een omzet van minimaal 15% van de totale omzet van Van Hall Larenstein;
  • kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren te ontwikkelen en de beoogde resultaten te definiĆ«ren voor de kwaliteit van het onderzoek en de betekenis van het onderzoek voor het onderwijs, stakeholders en klanten. Hierbij moet worden gedacht aan indicatoren met betrekking tot de mate van participatie van studenten in onderzoeksprojecten, het creĆ«ren van exposure op het profiel en klanttevredenheid.

Van Hall Larenstein is een financieel solide en toekomstbestendige organisatie. Dit realiseren we door een solvabiliteit van 30% vanaf eind 2015 en een liquiditeit op basis van de current ratio met een onder-/bovengrens van 0,5-1,5 gedurende de gehele planperiode.