Welkom bij Symphony of Soils!

Sfeerimpressie Symphony of Soils 2018 Bekijk

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor Symphony of Soils op donderdag 11 oktober. Het maximum aantal van 300 deelnemers is bereikt.
U kunt zich nog wel aanmelden voor twee andere activiteiten uit de Soil-Food week: de internationale conferentie over Organic Food and Our Future Food System op vrijdag 12 oktober (via www.avalon.nl/sfw.html) en Festival B op zaterdag 13 oktober (www.festivalb.nl). We hopen u op een van deze activiteiten te mogen ontmoeten!

Een inspirerend symposium over bodemvitaliteit

Sponsoren Symphony of Soils
Programma Bekijk

Een vitale bodem is cruciaal voor onze toekomst. Bodemvitaliteit staat dan ook hoog op de agenda van agrariërs, overheden en NGO’s. Maar hoe zit het nu met de bodem? Wat is een vitale bodem? Hoe krijg je inzicht in de conditie van de bodem? En hoe kun je de bodem verbeteren?

Om de bodem de aandacht te geven die het verdient en een vitale bodem te realiseren, organiseert het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met de stichting Symphony of Soils en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), op donderdag 11 oktober 2018 het symposium: Symphony of Soils. Een symposium met inspirerende sprekers die u meenemen in de laatste ontwikkelingen, die concrete handvatten bieden en u motiveren om zelf aan de slag te gaan. Er worden ook workshops en bodem-beleef-sessies aangeboden en u kunt genieten van muziek en (h)eerlijk eten van een gezonde bodem.

Voor wie

Het symposium is bedoeld voor boeren,  erfbetreders, bestuurders en medewerkers van bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, studenten, docenten en wetenschappers, natuur-  en belangenorganisaties, NGO’s, geïnteresseerde burgers en consumenten. Kortom: voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een vitale bodem.

Het symposium Symphony of Soils is onderdeel van de Soil-Foodweek en de Dutch Agri Food Week en vindt plaats op het Ecomunitypark in Oosterwolde.

Kennisconsortium Bodem

Het Kennisconsortium Bodem is een samenwerkingsverband tussen HVHL, het Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Bolk, van Iperen, Aequator Groen & Ruimte, HLB, Bioclear earth, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf. Het kennisconsortium doet onderzoek naar bodemtypen in Nederland en heeft de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector.

Stichting Symphony of Soils

De stichting Symphony of Soils is opgericht in 2015, het jaar van de bodem van de Verenigde Naties. De stichting stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en de relatie tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens duidelijk te maken.

Hogeschool Van Hall Larenstein

HVHL is een internationale groene kennisinstelling, waar met passie en kunde onderwijs wordt verzorgd, ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. De hogeschool leidt pro-actieve professionals op, die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. HVHL verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Master-opleidingen, Associate degrees en cursussen en verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp.