Sprekers

Tijdens Symphony of Soils delen drie inspirerende sprekers hun visie op de bodem. Jan Huitema - Europarlementariër gaat in op het bodembeleid in Nederland en de EU, en het belang van de bodem in beleidsdossiers over mest, de circulaire economie en voedselvraagstukken. Wim van der Putten – buitengewoon hoogleraar bij Wageningen University legt uit wat een bodem gezond maakt en benadrukt het belang van de bodemecologie voor een duurzame landbouw. Volkert Engelsman – directeur Eosta geeft een toelichting op de visie achter Eosta, op true cost accounting in relatie tot de bodem en het belang van duurzaam bodembeheer voor lekker, gezond en duurzaam voedsel.

Even voorstellen

Jan Huitema is Europarlementariër in de Landbouw- en Milieucommissie. Namens de ALDE-fractie is hij vice-coördinator voor het landbouwbeleid. In 2015 werd Jan genomineerd als Europarlementariër van het jaar, voor zijn verdienste op het gebied van innovatieve landbouw. Hij zet zich in voor een toonaangevende Nederlandse landbouwsector, waar ondernemers de ruimte hebben om te innoveren en te ondernemen.
De inzet van organische mest en een circulaire economie/landbouw zijn belangrijke speerpunten voor Jan. Naast zijn politieke carrière is hij ook melkveehouder in Makkinga.
Voor Jan vormt de bodem ‘het hart van de landbouw’. De kennis die op dit moment echter bestaat over de bodem is te vergelijken met het topje van een ijsberg. Daar liggen dus gemiste kansen. Door meer te weten te komen over de bodem, kunnen we de potentie van een goed bodemleven ten volle benutten voor een duurzame en competitieve land- en tuinbouw.

Jan Huitema
Jan Huitema

Wim van der Putten is hoofd van de afdeling Terrestrische Ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en buitengewoon hoogleraar Functionele Biodiversiteit aan Wageningen University. In 2010 initieerde hij met collega’s het Centrum Bodemecologie, en werd benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur. Wim's interesse gaat vooral uit naar bovengrondse-ondergrondse interacties tussen planten, belagers en samenwerkers, naar terugkoppelingen tussen planten en bodem, successie, (bodem) biodiversiteit, biologische invasies en door klimaatverandering veroorzaakte areaalverschuivingen. De kennis die hij in de natuur opdoet zet hij in bij de zoektocht naar duurzamer bodembeheer. 
Voor Wim is de bodem de sleutelfactor die het leven van elke dag bepaalt. Een gezond leven begint bij een gezonde bodem. Zelf zit hij regelmatig met zijn handen in de bodem, zowel op het werk als thuis waar hij zijn eigen groenten en fruit teelt.

Wim van der Putten
Wim van der Putten

Volkert Engelsman is directeur en medeoprichter van Eosta, Europa’s grootste distributeur van biologische en fair trade gecertificeerde producten. In 2012 initieerde hij de internationale campagne Save Our Soils in Nederland. Met zijn aanpak - waarin hij maatschappelijk idealisme en commercieel realisme verbindt - en revolutionaire visie op het doorberekenen van de kosten aan de bodem en het milieu op onze dagelijkse boodschappen, verwierf hij in 2017 de eerste plaats in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw.  
Voor Volkert is de bodem een magische plek waar miljarden micro-organismen op weergaloze wijze leven creëren.

Folkert Engelsman
Folkert Engelsman