Programma

Om bodemvitaliteit onder de aandacht te brengen en betrokkenen te motiveren, te inspireren en praktische handvatten aan te reiken, organiseert het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met de stichting Symphony of Soils en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) het symposium: Symphony of Soils. Een inspirerend symposium over bodemvitaliteit waar u de laatste ontwikkelingen hoort, concrete handvatten krijgt en gemotiveerd raakt om zelf aan de slag te gaan. Symphony of Soils maakt onderdeel uit van de Soil-Food week en de Dutch Agri Food Week

Programma 11 oktober 2018

9.00 uur               Inloop met koffie en thee
9.30 uur               Opening door Dick Veerman – oprichter Foodlog
9.45 uur               Welkom door Harry Oosterman burgemeester Ooststellingwerf
10.00 uur             Plenaire sessie met inspirerende presentaties van o.a.:

  • Wim van der PuttenBuitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit aan Wageningen University
  • Volkert Engelsman – Directeur biologisch handelsbedrijf Eosta, tevens nummer 1 in de Duurzame Top 100 (Trouw)
  • Jan Huitema - Europarlementariër en melkveehouder

12.00 uur             Boerenlunch met muzikale ondersteuning
13.00 uur             Bodem-beleef-sessies: hier ziet en ervaart u in het veld de nieuwste
                              ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bodembeheer, kunt u 
                              onder begeleiding van experts zelf de bodem analyseren en vragen
                              stellen aan deskundigen
14.30 uur             Workshop ronde 1
15.45 uur             Workshop ronde 2
17.00 uur             Swingende plenaire afsluiting met een heuse Symphony of Soils door de
                              14-koppige Brass Band: Soli Brass
17.30 uur             Naborrelen

Voor wie

Het symposium is bedoeld voor boeren, erfbetreders, bestuurders en medewerkers van bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, studenten, docenten en wetenschappers, natuur-  en belangenorganisaties, NGO’s, geïnteresseerde burgers en consumenten. Kortom: voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een vitale bodem.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het symposium via deze link. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. De kosten voor deelname aan het symposium bedragen €85,- per persoon. Na aanmelding ontvangt u een factuur waarmee u de betaling kunt voldoen.