Applied Chemistry

Applied Chemistry - Leeuwarden

Toegepaste chemie

Los je graag concrete problemen op? Tijdens de opleiding Chemie ben je bezig met toegepaste chemie. Je verdiept je in organische synthese, productontwikkeling en analytische chemie. Daarnaast kun je keuzevakken volgen bij Biotechnologie of Chemische Technologie. Je projectstage en afstudeerperiode breng je door in laboratoria. Of het nu een laboratorium voor water, voeding, geneesmiddelen of kunststoffen is, er loopt altijd een interessant praktisch onderzoek voor jou!

Applied Chemistry is een is onderdeel van Life Sciences & Technology Leeuwarden, een samenwerking van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en NHL Stenden Hogeschool.