Leeuwarder studenten werken samen aan ecotoerisme in China

21-04-2015

Acht Friese mbo- en hbo-studenten vertrekken 16 mei naar de Chinese stad Liyang voor een project dat het lokale toerisme een stimulans moet geven. Afgelopen maandag presenteerde het achttal zich voor het eerst aan de buitenwereld.  

Een delegatie uit Liyang, bestaande uit de docenten Jiang Jian en Ge Le, wenste het studententeam veel succes met de voorbereidingen op het project. Van Diane Keizer-Mastenbroek en Wendy Zuidema-Haans (Hogeschool VHL) ontvingen de studenten hun visa en een speciaal 'China-pakket'. 

Mbo én hbo

Het studententeam bestaat uit Antje Boschma en Siewart Sjoerd Wiersma (Nordwin College), Marije Torensma en Geke Visser (Stenden), Justin Bötger en Michelle Hoekstra (NHL Hogeschool) en Madelon van Kempen en Jurjen de Boer (Hogeschool VHL). De studenten zijn afkomstig van zeven studierichtingen, waaronder Communicatie, Milieukunde, Multimedia Design en Management van de Leefomgeving

Water Lilies and Tree Tops

Gezamenlijk gaan de studenten werken aan het project 'Water Lilies and Tree Tops'. Een opdracht van het Garden Valley Hotel & Resort uit Liyang, die bestaat uit het ontwikkelen van ecotoeristische programma's. In het internationale project richten de Leeuwarder studenten zich op aspecten als exploitatie, communicatie, biodiversiteit en natuur. 

Samenwerken

Het project 'Water Lilies and Tree Tops' past in de ambitie van Leeuwarden en Liyang om uitgebreider te gaan samenwerken. In Liyang wordt op dit moment een resort gebouwd, ontworpen door architect Hans Achterbosch van AchterboschZantman Architecten (AZA). De opening  van het resort vindt plaats in mei van dit jaar. 

Chinese studenten zullen vaker een (deel van) hun toeristische en economische opleiding volgen aan één van de Leeuwarder hogescholen. Beide steden willen ook meer samenwerken op het gebied van landbouw, water en energie. 

Stedenband

Het project in Liyang vindt plaats in het kader van de stedenband tussen Leeuwarden en Liyang. Korrie Hoekstra (docent Hogeschool VHL) begeleidt de studenten.