Studies over dieren

Zoem jij in op het redden van de bij?

Bijen: niet de gezelligste dieren, ze kunnen steken en weten je net te vinden als je lekker rustig op het terras zit. Maar ze zijn wel erg belangrijk voor ons. We hebben een probleem als ze niet meer bestaan. Bijen zijn namelijk verantwoordelijk voor zoveel producten in de supermarkt. Niet alleen honing, maar ook fruit, groentes, zuivelproducten en nog veel meer.  Over de hele wereld worden 50-80% van onze gewassen bestoven door insecten, met een grote rol van honingbijen. En die honingbij heeft het in Nederland en West-Europa zwaar. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, naar het gedrag van de bij, naar de oorzaken van het uitsterven en naar hoe dit te voorkomen is. Bewustwording is hierbij erg belangrijk.  Ga jij onderzoek doen naar het bestrijden van de Varoamijt? Of help jij om de bij meer beweegruimte te geven in dorpen en steden? Zorg jij ervoor dat de bij op de agenda komt bij belangrijke overleggen in de voedselsector, bij gemeentes en bij buurtbewoners? Ligt je interesse bij andere dieren dan bijen, dan zit je ook goed bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)! Wij hebben verschillende opleidingen die ingaan op het thema dieren. Van gezelschapsdieren en wildlife tot productiedieren. 

Diermanagement

De opleiding Diermanagement is dé managementopleiding op het gebied van mens-dierrelaties en het welzijn van dieren. De opleiding richt zich op non-productiedieren en de sector eromheen. Non-productiedieren zijn dieren die geen deel uitmaken van de voedselketen. Bij de opleiding Diermanagement hou je je dus bezig met sport- en recreatiedieren, gezelschapsdieren, dieren in het wild –zoals ook de bijen-, dieren in dierentuinen en kinderboerderijdieren. Lees meer over Diermanagement.

Dier- en Veehouderij

Bij deze opleiding ga je aan de slag in de dierensector. Je kunt  kiezen uit verschillende sectoren waarin je je specialiseert: Melkveehouderij, Paardenhouderij of een andere diersoort. In de opleiding Dier- en Veehouderij focus je op drie grote aandachtsgebieden of thema’s: het dier, het bedrijf en de bedrijfsomgeving. Lees meer over Dier- en Veehouderij.

Bos- en Natuurbeheer

Bij deze opleiding specialiseer je je vooral in alle aspecten van de natuur. Je leert over de beleving, het beschermen en benutten van natuur op een duurzame manier. Lees meer over Bos- en Natuurbeheer.

Kust- en Zeemanagement

Bij deze opleiding leer je over de flora en fauna van de oceaan, maar kijk je ook naar aspecten van kustveiligheid. Je gaat onderzoeken hoe de kust het beste gebruikt en beschermd kan worden. En je denkt na over complexe vraagstukken m.b.t. economie en ecologie. Lees meer over Kust- en Zeemanagement.