Opleiding: Master of Science
Opleidingsduur: 2 jaar
Taal: Engels
Soort: Voltijd

River Delta Development (master voltijd)

De Engelstalige master River Delta Development is een unieke joint degree van drie hogescholen met complementaire expertise op het gebied van water: HZ University of Applied Sciences (kustgebied), Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) University of Applied Sciences (riviersystemen) en Rotterdam University of Applied Sciences (stedelijk water).

'Facilitators of change' in deltagebieden

De master River Delta Development leidt je op tot 'facilitator of change' in rivierdelta’s. Wereldwijd staan deze vruchtbare en ecologisch waardevolle gebieden onder druk door urbanisatie en klimaatverandering. De uitdaging is om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten.

In de master River Delta Development worden deze ontwikkelingen gezien als transities: voortdurende, complexe veranderingen en aanpassingen in rivierdeltasystemen, waarvoor professionals nodig zijn die effectief kunnen ingrijpen. Deze transities vereisen innovatieve, multidisciplinaire en integrale oplossingen. Daarvoor zijn veelzijdige deltaprofessionals nodig die niet alleen kennis hebben van rivierdelta-systemen (kust, zee en rivier, en dus met biologie als onderlegger) en de laatste ontwikkelingen daarin, maar die ook over de benodigde kennis en communicatieve vaardigheden beschikken om zinvol te kunnen bijdragen aan deze transities. Het centrale thema van de master River Delta Development is dan ook: Transitie van delta’s - van grootschalige beheersing naar duurzaam meebewegen.

De Nederlandse delta als voorbeeld

De HZ, HVHL en Hogeschool Rotterdam werken al een aantal jaar samen en bundelen in de master River Delta Development hun complementaire expertises op het gebied van kust, riviersystemen en stedelijk water. Zo krijg je inzicht in het functioneren van de verschillende deelsystemen en hun onderlinge samenhang en zie je de delta als een samenhangend systeem. Door aandacht voor (en als je daarvoor kiest: werken in) de internationale context, leer je deze kennis toe te passen in rivierdelta’s elders in de wereld.

Samen leren in 'Living Labs'

De opgaven in deltagebieden zijn zo groot en de systemen zo complex dat simpele oplossingen vaak niet mogelijk zijn. Er zijn fundamentele ingrepen nodig. Daarvoor zijn Living Labs in het leven geroepen; proeftuinen waarin de beroepspraktijk en de hogescholen samen werken aan complexe opgaven. Naast het oplossen van problemen en het benutten van kansen draait het in de Living Labs ook om gezamenlijk leren. Als student aan de master River Delta Development neem je deel aan Living Labs waar de lectoraten en onderzoekscentra van de drie hogescholen bij betrokken zijn. Je werkt op locatie, samen met professionals uit het veld, in multidisciplinaire teams aan real life vraagstukken. Daarbij rouleer je letterlijk in de delta; je begint je master bij de HZ in Middelburg, vervolgens ga je naar HVHL in Velp en tenslotte rond je je studie af bij Hogeschool Rotterdam.

Nauwe betrokkenheid werkveld

Een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van de master River Delta Development is de vraag vanuit het werkveld naar facilitators of change; professionals met een constructieve en integrale denk- en werkwijze, die kennis hebben van transitieprocessen en bruggen kunnen slaan binnen en buiten de watersector. Het werkveld geeft duidelijk aan dat deze opleiding in die (maatschappelijke) behoefte voorziet:

  • omdat zij professionals opleidt die hun kennis m.b.t. het functioneren van deltasystemen en de Delta Approach kunnen inzetten in een internationale setting;
  • vanwege de verbinding met lectoraten en onderzoekscentra bij de drie hogescholen, en de mogelijkheid interdisciplinair samen te werken in Living Labs;
  • vanwege de koppeling met initiatieven vanuit de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap (o.a. het Deltaprogramma, de Human Capital Agenda Water, de Nationale Wetenschapsagenda en de Kennis- en innovatieagenda Deltatechnology).

Het werkveld is zelf nauw betrokken bij de opzet en invulling van de masteropleiding, o.a. door participatie in de Living Labs. De vorm van de masteropleiding (wekelijks 1 lesdag en 4 projectdagen) bereidt toekomstige werknemers optimaal voor op functies als adviseur, projectleider, omgevingsmanager, regievoerder, gebiedsbeheerder of beleidsmedewerker.

Unieke professional master

Als je kiest voor de master River Delta Development:

  • verwerf je diepgaande kennis over het systeem van een rivierdelta door 2 jaar (120 EC) te werken in en te leren over de verschillende deelgebieden, te weten kust, riviersystemen en stedelijk water;
  • verwerf je kennis van en inzicht in transitieprocessen, systeemveranderingen en onderzoeksmethoden;
  • werk je met de nieuwste inzichten en methoden in deltatechniek, -design en –governance door deel te nemen aan onderzoeksprogramma’s van drie hogescholen;
  • ontwikkel je je persoonlijke en professionele competenties door innovatieve onderwijsmethoden gebaseerd op een didactisch onderbouwd competentieprofiel, met toetsing van het eindniveau in een assessment door deltaprofessionals, lectoren, onderzoekers en docenten.

De master River Delta Development is de enige professional masteropleiding op dit gebied binnen het hbo in Nederland. Alle andere watergerelateerde masters worden aangeboden door universiteiten. Een masteropleiding binnen het hbo onderscheidt zich door een praktijkgerichte aanpak, intensieve samenwerking met het werkveld (o.a. in Living Labs) en een brede blik op de materie (in dit geval de rivierdelta).

Graad van je diploma

De master River Delta Development is goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je dan ook je Master of Science (MSc) diploma.

Meer weten?

Heb je op dit moment vragen, stuur dan een mail naar een van de leden van het opleidingsmanagement: Marco Lengton - HZ University of Applied Sciences, Jan Fliervoet - HVHL of Rutger van Hogezand - Hogeschool Rotterdam. Wil je liever telefonisch contact, laat dan je gegevens achter op het formulier Een adviseur spreken. Iemand van het opleidingsmanagement neemt dan contact met je op.

Brochure aanvragen? Klik hier