Opleiding: Master of Science
Opleidingsduur: 2 jaar
Taal: Engels
Soort: Voltijd

River Delta Development (master voltijd)

Onze rivierdelta’s zijn een thuis voor miljoenen mensen en verschillende ecosystemen. Ze zijn cruciaal voor de wereldwijde voedselproductie en economische activiteiten. Maar ze staan ook onder druk door klimaatverandering en overbevolking. Dat vraagt om visionairs die bruggen slaan tussen ecologie, technologie en samenleving. Jij? De master River Delta Development brengt je daar.

Waarom deze master?

  • In de tweejarige master ga je aan de slag met de urgentste uitdagingen van deze eeuw. Zoals overstromingen, bodemdaling en verzilting van grondwater.
  • Je leert niet alleen heel veel over de rivierdelta, maar je werkt ook aan praktijkopdrachten in ‘Living Labs’. Samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en beleidsmakers.
  • De master is een unieke samenwerking van drie hogescholen, met elk de eigen expertise: HZ University of Applied Sciences (kustgebied), Hogeschool Van Hall Larenstein (riviersystemen) en Hogeschool Rotterdam (stedelijk water).
  • Door te studeren en werken op drie locaties, groeit je kennis van de verschillende deltagebieden en je netwerk in het vakgebied.
  • Na je studie ga je aan de slag bij een internationale organisatie, adviesbureau, overheidsinstantie of ngo. Als bijvoorbeeld stadsplanner in een waterrijke metropool, landbouwadviseur in een vruchtbare delta of onderzoeker van gezonde riviersystemen.
  • Jij bent dus straks de transitiemanager die de toekomstige delta’s vormgeeft. Zodat mens en natuur in harmonie kunnen samenleven met water.

Nieuwsgierig?

Wil je heel veel meer weten over de master River Delta Development? Op de website van HZ University of Applied Sciences lees je alles over het studieprogramma, de Living Labs, je loopbaankansen, praktische informatie en ervaringen van studenten.

Meer weten over
River Delta Development?
Bezoek de site van HZ

Kom kennismaken

Smaakt de master naar meer? Een nadere kennismaking is dan enorm waardevol. Bezoek een open dag of meld je aan voor een meeloopdag. Zo leer je meer over de master, proef je de sfeer van Hogeschool Van Hall Larenstein en ontmoet je studenten en docenten.

Student River Delta Development zit in klaslokaal met mastergenoten