Toelating

Meld je aan via Studielink Klik hier!

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM; CM met wiskunde A of wiskunde B
Vwo: alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo 4: niveau 4 is toelaatbaar. Voor een goede kans op succes raden wij je het volgende aan:

  • Nederlands, Engels en wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau
  • één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen

Aanvullende eis: De deeltijdstudent dient bij aanvang van en gedurende de studie werkzaam te zijn in een functie die hem of haar in staat stelt in combinatie met het programma van de deeltijdopleiding de algemene hbo-competenties in voldoende mate verder te ontwikkelen. Om dit te beoordelen word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen of adviezen, lees dan hieronder de betreffende aanvullende informatie:

Aanvullende informatie voor havisten en vwo'ers

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

Aanmelden toelatingstoetsen
Aanmelden voor één of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl. Wanneer je de toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt gehaald, ben je alsnog toelaatbaar. Er zijn alternatieven voor deze toets, zoals een certificaat via VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs), een certificaat via een staatsexamen of een behaald examen van Boswell-Bèta.
 

Aanvullende informatie voor mbo'ers

Wil jij je alvast voorbereiden op de eventueel aanbevolen vakken, zodat je met je hbo-opleiding goed van start kunt gaan? Kijk dan op www.mbohbonoordnederland.nl, daar vind je meer informatie onder 'Voorbereiding op het hbo'.

Ouder dan 21 en niet de juiste vooropleiding?

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, rekentoets (toets via opleiding) en portfolio (toets via opleiding). Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

Toelichting bijlages

Data, prijzen en toelichting 21+ regeling Download(pdf - 136kB)

Vragen?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over bijvoorbeeld het portfolio of de rekentoets dan kan je contact opnemen met Loes Leentjes. Mocht je administratieve vragen hebben over bijvoorbeeld de toets dag dan kan je contact opnemen met inschrijvingen@hvhl.nl.