Van Hall Larenstein start nieuw lectoraat met waterschap Vallei en Veluwe

04-03-2019

In juni 2015 tekenden dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe en Peter van Dongen een vierjarig convenant. Daarin werd o.a. vastgelegd dat beide partners gezamenlijk gingen investeren in voldoende en goed gekwalificeerd personeel op het gebied van regionaal waterbeheer en in kennisontwikkeling en –uitwisseling. Begin april worden er opnieuw handtekeningen gezet onder een convenant.

Deze keer maakt een lectoraat onderdeel uit van de samenwerking: Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet. Het lectoraat wordt ingevuld door Paul van Eijk, binnen het waterschap belast met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Paul is geen onbekende voor de hogeschool; hij was eerder werkzaam bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) als lector Sustainable Water Systems.

De nieuwe Omgevingswet
“Heel Nederland is in voorbereiding op wat ook wel de grootste wijziging in de Nederlandse wetsgeschiedenis wordt genoemd: de nieuwe Omgevingswet. Het doel van deze wet is om, via een integratie van 26 wetten, flexibeler en meer gebiedsgericht de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving vorm te geven. De nieuwe Omgevingswet is een ruimtelijke transitieopgave en moet per 2021 ingevoerd zijn. Water is in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke verbindende drager. Er is nog veel kennis en inzicht nodig in de wijze waarop duurzame watersystemen een bijdrage leveren aan het doel van de nieuwe Omgevingswet. Met dit lectoraat doen wij daar wetenschappelijk praktijkonderzoek naar en benutten wij de experimenteerruimte in de komende 4 jaar”, aldus lector Paul van Eijk.

Het gezamenlijk oprichten van een lectoraat past in de afspraken die waterschappen landelijk hebben gemaakt om de samenwerking met (regionale) opleidingsinstituten te intensiveren. Waterschappen gaan studenten meer mogelijkheden bieden voor stages en afstudeeropdrachten. Daarbij gaat het in bijzonder om onderzoeksgerichte opleidingen.

Kenniswerkplaats
Door kennisvragen uit de praktijk te verbinden aan de theorie, maakt het lectoraat Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet het mogelijk om studenten in te zetten in het XploreLab; een innovatie kenniswerkplaats van het waterschap. Een kennisvraag is bijvoorbeeld ‘hoe watersystemen in kerninstrumenten zoals omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving’. In een kenniswerkplaats doen studenten niet alleen kennis op, maar leren zij ook vaardigheden die passen bij de opgaven van waterschappen, die steeds meer gaan werken in de geest van de omgevingswet.

Lectoraat Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet
Het lectoraat Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet is 15 februari van start gegaan en maakt onderdeel uit van het Delta Areas and Resources Applied Research Centre.

Meer informatie: [email protected]