Lisette van der Spek

"Ik gooide het roer om en ging Bos- en Natuurbeheer studeren"


Van jongs af aan had Lisette van der Spek iets met de natuur, maar haar studiekeuze bracht haar niet op de plek waar ze graag wilde werken. In 2010 ging het roer om en begon zij met de opleiding Bos- en Natuurbeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Tegenwoordig werkt Lisette bij het Agrarisch Collectief in de Lopikerwaard.

Natuur
"Van jongs af aan was ik buiten in de natuur te vinden. Van struinen in het bos tot aan moddersoepjes maken voor de buurtkinderen. Ook probeerde ik op allerlei manieren geld in te zamelen en te schenken aan goede natuurdoelen. Door een andere studiekeuze kwam ik echter niet op de plek waar ik graag wilde werken. In 2010 veranderde dit. Ik gooide het roer om en schreef mij in voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer bij HVHL. Het bleek een goede keuze, want wat heb ik in die vier jaar veel geleerd!"

Vaktechnische kennis
"In het eerste jaar viel alles op de plek. Vrijwel elk onderwerp sprak mij aan: van de hoorcolleges tot aan planten leren kennen in de heemtuin op het landgoed Larenstein en de eerste kennismaking met GIS. De projecten en de verdiepingsmodulen in de daaropvolgende jaren hebben mijn vaktechnische kennis verder vergroot.
Heel bijzonder was een project dat ik samen uitvoerde met een studiegenoot. Wij lieten bewoners van een gebied in Twente door een andere bril naar hun eigen gebied kijken. Samen met hen hebben wij allerlei ideeën ontwikkeld op het gebied van landschap, ecologie en cultuurhistorie."

Afstudeeropdracht
"
Mijn afstudeeropdracht heb ik volbracht bij Landschap Erfgoed Utrecht. Voor een agrarisch gebied in Utrecht-Oost heb ik een inrichtingsplan geschreven naar aanleiding van vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In dit nieuwe stelsel zijn er in Nederland agrarische collectieven opgericht. De collectieven zijn verantwoordelijk voor vergroening en de toename van de biodiversiteit in agrarisch gebied."

Weidevogels
"Na mijn studie vond ik vrijwel direct een baan bij het Agrarische Collectief in de Lopikerwaard. Wij proberen ons in te zetten voor het behoud van de weidevogels in dit gebied. Door de veelal intensieve veehouderijen, valt het niet mee om dit te bereiken.
Ik lever mijn bijdrage door onder andere boeren te bezoeken en heb inzicht te geven hoe zij met dezelfde bedrijfsvoering kunnen bijdragen aan bescherming van de weidevogels. Zo hebben wij afgelopen winter bij drie deelnemers polderwindmolentjes geplaatst als stimulans voor het opzetten van water op hun percelen. De zogenaamde ‘plasdrassen’ werken als magneet voor allerlei soorten weidevogels."

'Niet twijfelen, gewoon doen'
"In Nederland hebben wij te maken met een achteruitgang van de biodiversiteit. Mijn gouden tip aan toekomstige studenten is dan ook: niet twijfelen, maar deze studie gewoon doen! Je zult er zeker geen spijt van krijgen!"

Meer weten?
Opleidingsinformatie Bos- en Natuurbeheer (deeltijd)