Officiële start KennisCentrum Natuur en Leefomgeving en seminar Kennisdoorstroming Groen Onderwijs

Op dinsdag 14 juni vindt de officiële start van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) plaats. U kunt zich hier voor aanmelden via deze link.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u betrekken bij de laatste ontwikkelingen van het KCNL. Aansluitend organiseren we – in samenwerking met het Onderwijsvernieuwingsprogramma Natuur en Leefomgeving – een seminar dat in het teken staat van kennisdoorstroming van het werkveld naar het onderwijs en vice versa. Dit doen wij aan de hand van de projecten binnen de drie thema’s van het KCNL: Ontwikkelen naar een duurzame stad, Ontwikkelen naar maatschappelijk natuurbeheer en Integrale gebiedsontwikkeling met nieuwe functiecombinaties, met speciale aandacht voor Natuurinclusieve landbouw.

Plaats: Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Larensteinselaan 26a in Velp
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Programma KennisCentrum Natuur en Leefomgeving Bekijk(jpg - 264kB)

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op 14 juni.

Peter van Dongen – voorzitter Stuurgroep KCNL en voorzitter CvB HVHL
Evelyne van Dongen – programmamanager KCNL

Trefwoorden: