Jaarkalender en lestijden

Jaarkalender

Hieronder vind je de onderwijskalender 2023-2024. In deze jaaragenda staan de les- en tentamenperioden aangegeven evenals de vakantiedagen/-weken. Het studiejaar is verdeeld in vier perioden van negen weken. In de 9e week vinden altijd toetsen plaats en in de 6e week herkansingen.
De jaaragenda wordt na goedkeuring van de medezeggenschapraad gepubliceerd op MyHogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Onderwijskalender locatie Leeuwarden 2023-2024 Download(pdf - 108kB)
Onderwijskalender locatie Velp 2023-2024 Download(pdf - 108kB)

Lestijden

1e uur: 08.30 - 09.15 
2e uur 09.15 - 10.00  pauze    
3e uur 10.15 - 11.00  
4e uur 11.00 - 11.45
5e uur 11.45 - 12.30  
6e uur 12.30 - 13.15  
7e uur 13.15 - 14.00  
8e uur 14.00 - 14.45  pauze   
9e uur 15.00 - 15.45 
10e uur 15.45 - 16.30 
11e uur 16.30 - 17.15  
12e uur 17.15 - 18.00  pauze    
13e uur 18.30 - 19.15  
14e uur 19.15 - 20.00  pauze    
15e uur 20.15 - 21.00  
16e uur 21.00 - 21.45