Korte terugblik op inauguratie Dr. Ir. Astrid Manhoudt

De opkomst was groot: circa 175 mensen kwamen woensdag 10 mei jl. naar het symposium 'Boeren met weidevogels' ter ere van de inauguratie van Dr. Ir. Astrid Manhoudt als lector Weidevogels. Astrid voelde zich vereerd en begon haar rede dan ook met: "Het zou pijpestelen moeten regenen, met zoveel zijn jullie gekomen." Haar boodschap was kort samengevat: boeren, beheerders en onderzoekers, zoek elkaar op. Want aan kennis en ervaring ontbreekt het niet, het is de kunst om door samenwerking te proberen de verdere achteruitgang van de weidevogelpopulatie te stoppen.

De middag werd afgesloten met een toepasselijke onthulling van een metershoge wilgentenen grutto. Meer hierover leest u in het onlangs verschenen nieuwsbericht.

Voor wie er niet bij kon zijn of nog eens de presentaties van de gastsprekers wil bekijken; hieronder vindt u ze, evenals een fotoimpressie van deze mooie middag:

Presentatie Albert Beintema: 'Behoud van onze nationale vogel: de grutto' Bekijk(ppt - 10,9MB)
Presentatie Thom Miedema: 'Goed boeren met weidevogels' Bekijk(pptx - 15,9MB)
Presentatie Astrid Manhoudt bij inaugurele rede Bekijk(pptx - 14MB)
Fotoimpressie van 10 mei jl.


Media aandacht voor inauguratie

De volgende nieuwsberichten zijn inmiddels verschenen: