Behoud van onze nationale vogel: de grutto

Albert Beintema, auteur van het bekroonde boek De grutto, heeft meer dan 25 jaar weidevogels bestudeerd. Hij vertelt ons over het wel en wee van de grutto en over de mensen die grutto’s bestuderen en beschermen.