Fitaal

Een studie naar fit ouder worden

Veroudering gaat vaak gepaard met spierzwakte, verlies aan spiermassa en met vermoeidheid, wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven. Daarnaast is veroudering ook geassocieerd met een afname van de hoeveelheid carnitine in de spieren. Carnitine speelt een belangrijke rol bij het transporteren van vetzuren naar de mitochondriën, de energiefabrieken van de cel. In de mitochondriën worden de vetzuren afgebroken (“verbrand”), wat energie oplevert voor belangrijke lichaamsfuncties. Weefsels en organen die voornamelijk vetzuren als brandstof gebruiken bevatten veel carnitine. Skeletspieren en ook de hartspier zijn belangrijke voorbeelden daarvan. Het lichaam maakt zelf carnitine aan, maar we krijgen carnitine ook binnen via onze voeding, met name via vlees en zuivel. Of ouderen inderdaad een lagere carnitine status hebben en hoe veroudering van spieren precies plaatsvindt is onderzocht in de Fitaal studie.

Eind 2016 is de Fitaal studie gestart in de gemeente Leeuwarden en in augustus 2017 zijn de laatste deelnemers gemeten. Daarna zijn alle gegevens door promovendus Marjanne van der Hoek geanalyseerd en verwerkt tot publicaties die onderdeel zijn van het in 2020 afgeronde proefschrift “Carnitine metabolism in relation to physical performance and cognition in aging”. De Fitaal studie is uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Wageningen Universiteit, het Medisch Centrum Leeuwarden, TNO Metabolic Health Research en Alfasigma.

In de Fitaal studie hebben we verschillende metingen verricht bij fitte en kwetsbare 75-plussers. Tevens hebben we metingen verricht bij jong volwassenen die dienen als de gezonde referentie. Metingen die onder andere zijn uitgevoerd zijn: een bloedafname, een spierbiopt, een lichaamssamenstelling meting en verschillende fysieke en cognitieve testen. We vonden opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen, lees voor details (de samenvatting van) het proefschrift.

Nieuws

  • Marjanne van der Hoek is op 14 april 2020 gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit! Bekijk hieronder haar verdediging en dus ook de uitkomsten van het onderzoek.
  • 27 maart 2018 heeft Marjanne van der Hoek een ‘powertalk’ gegeven over de Fitaal studie tijdens het wetenschapssymposium in het MCL.
  • In augustus 2016 heeft Marjanne van der Hoek haar resultaten op het gebied van gen-analyse met betrekking tot carnitine metabolisme gepresenteerd in Kopenhagen.

Verdediging proefschrift Marjanne van der Hoek

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Feike van der Leij ([email protected] of tel: 06 1281 6643)