Opleiding: Master of Science
Locatie: Velp (bij Arnhem)
Opleidingsduur: 1 jaar
Taal: Engels
Soort: Voltijd

Agricultural Production Chain Management (master voltijd)

Innovatief denken en nieuwe benaderingen

De Engelstalige master Agricultural Production Chain Management (MSc) is bedoeld voor specialisten die werkzaam zijn in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met agrarische voedselproductie, -verwerking, -marketing, -kwaliteitscontrole en -logistiek. Boeren, verwerkingsbedrijven, handelsfirma's en partijen die de afzet reguleren dienen de samenwerking in de keten te optimaliseren, gedeelde waarden te benoemen en belangen te stroomlijnen. De partijen die opereren in deze agrarische keten zijn, in deze tijden van snelle veranderingen, gebaat bij innovatief denken en nieuwe benaderingen. Een nieuwe manier van denken en doen die past bij de aankomende generatie hoger opgeleiden.
Studenten master of Agricultural Production Chain Management opereren in een werkveld van agri-food ketens dat zich uitstrekt van desolate boerderijen in Zuid-Oost-Azië tot de drukke marktplaatsen van de Europese Unie. De wereld is het speelveld en tegelijk je werkplek.

Drie fasen

Het programma bestaat uit drie fasen: analyse van waardeketens, ontwikkeling van waardeketens en geïntegreerd beheer van waardeketens. Gedurende de opleiding ontwikkelen de competenties van de studenten zich. Zij krijgen zicht op het functioneren van organisaties en/of bedrijven die betrokken zijn bij agrarische voedselproductie. Inclusief de wereldwijde vraag- en aanbodproblematiek en politieke aspecten die van invloed zijn op het werkveld.

Vier specialisaties

De master Agricultural Production Chain Management (MSc) heeft drie specialisaties, namelijk Horticulture Chains, Livestock Chains en (Agro)Forest Chains. Met deze unieke specialisaties krijgen studenten zicht op de wereld van de dieren, voedsel, bloemen en bossen. Een agri-food programma dat toekomstige managers inspireert tot vernieuwend denken en doen. Als u als professional een dergelijke loopbaan in de tuinbouw of veehouderij ambieert, is deze masteropleiding een trefzekere entree in één van 's werelds meest belangrijke en krachtige industrieën.

Engelstalig

Deze master wordt onderwezen op onze locatie in Velp. De voertaal is Engels. Meer informatie vind je dan ook op onze Engelse website. Benader voor meer onze informatie ons Student Service Centre, telefoon +31 (0)58 284 6232.

Brochure downloaden? Klik hier!

Topopleiding Keuzegids Masters 2019

Met een score van 76 (maximale score is 100)  geeft de Keuzegids Masters 2019 de masteropleiding Agricultural Production Chain Management een speciaal kwaliteitszegel ‘topopleiding’ op het gebied van landbouw en voeding.

beste opleiding

EADI accreditatie

Het toonaangevende Europese netwerk op het gebied van ontwikkelingsonderzoek en -onderwijs, de EADI, heeft deze master-opleiding de internationale erkenning gegeven als kwalitatief hoogstaande opleiding op het gebied van ontwikkelingsonderwijs.