Nieuwe master leidt experts op voor een toekomstbestendig landelijk gebied

24-05-2023

Kom kennismaken met master Duurzame Gebiedstransities tijdens webinars of open avond

In september 2023 start Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp met een nieuwe masteropleiding Duurzame Gebiedstransities. Deze innovatieve master leidt studenten op tot experts die het landelijk gebied toekomstbestendig willen maken. Zulke professionals, die met vraagstukken als bijvoorbeeld duurzame energie, stikstof, biodiversiteit en woningbouw aan de slag kunnen, zijn hard nodig. Over belangrijke thema’s uit het werkveld van deze actuele master, klimaatadaptatie en transitiemanagement, organiseert de hogeschool binnenkort webinars. Ook is er op 8 juni een open avond.

Klimaatverandering brengt uiteenlopende uitdagingen in het landelijk gebied met zich mee. “Er zijn veel meer mensen nodig die niet alleen in euro’s en prestaties denken, maar die ook kijken naar goede, duurzame oplossingen voor de lange termijn,” vindt Lars Reerink. Hij rondde zijn bacheloropleiding Land- en Watermanagement af, werkte een jaar in de praktijk, en heeft zich nu ingeschreven voor de master Duurzame Gebiedstransities om zich nog verder te ontwikkelen.

Transities in de praktijk
De opleiding heeft een heel praktische insteek. “Onze masterstudenten starten direct in de praktijk met actieonderzoek in het groen-blauwe domein,” vertelt Emiel Helmink, coördinator van de opleiding. “Met verschillende belanghebbenden onderzoeken ze de mogelijkheden en ze komen al tijdens hun studie tot een advies voor een transitie.”  

Webinars over klimaatadaptatie en transitiemanagement
In twee webinars geven masterdocenten binnenkort een inkijkje in de vraagstukken van de master. Daarna is er ook aandacht voor praktische informatie over de studie. Iedereen met belangstelling voor de thema’s en de masteropleiding is van harte welkom. De webinars vinden plaats op 30 mei van 16.00 tot 16.45 uur en op 14 juni van 19.00 tot 19.45 uur. 

Open avond
Op 8 juni organiseert HVHL een last-minute open avond op de locaties Velp en Leeuwarden. Tussen 18.00 en 20.00 uur staan docenten en studenten klaar om vragen van studiekiezers over alle opleidingen (van de betreffende locatie) te beantwoorden.

Voor vragen over de master Duurzame Gebiedstransities en over de webinars kun je contact opnemen met Emiel Helmink via [email protected].