Opleiding: Master of Science
Locatie: Velp (bij Arnhem)
Opleidingsduur: 1 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Voltijd

Duurzame gebiedstransities (master voltijd)

Zonnevelden, windmolenparken, stikstof, biodiversiteit, waterhuishouding, natuurbehoud, economie, woningbouw, recreatie, landbouw… Het is druk in het landelijk gebied. Er speelt van alles. Allemaal bijwerkingen van de klimaatverandering. Een verandering in het landschap en leefomgeving is dan ook onvermijdelijk. En dat vraagt om experts. Een regisseur van de toekomst, van de toekomstbestendigheid van het landelijk gebied: de Master Duurzame Gebiedstransities (DGT).

Regisseur van de toekomst(bestendigheid)

In deze Master staan Duurzame Gebiedstransities centraal. Transities zijn nodig om ons landschap en onze leefomgeving leefbaar te houden en duurzaam te ontwikkelen. Maar een duurzame transitie in een gebied kan pas slagen wanneer alle stakeholders betrokken zijn en participeren. Voor de duurzame ontwikkeling is het daarnaast van belang dat we uitgaan van de landschappelijke structuren en het natuurlijk systeem inclusief het bodem-, water- en ecosysteem. Binnen de mogelijkheden die de structuren en systemen bieden, dienen ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke veranderingen plaats te vinden. Rekening houden met de belangen van verschillende stakeholders (gebruikers, eigenaren, beheerders, bestuurders, investeerders, etc.) vraagt om interacties en interventies op procesniveau met een gerichte en adaptieve participatieaanpak. 

Praktijkgericht

In deze masteropleiding werken we met een actieonderzoek. Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Zo ontwikkelen we nieuwe kennis en verbeteren we tegelijk de praktijk.

Professional masters Duurzame Gebiedstransities hebben toegang tot functies zoals gebiedsontwikkelaar, omgevingsmanager, programmamanager, procesmanager, projectmanager, beleidsmedewerker landelijk gebied en adviseur energietransitie. Het gaat om functies waarin ontwikkelen, adviseren, regievoering en het verbinden van stakeholders (ook interregionaal) centraal staan.

Organisaties waar afgestudeerden voor worden opgeleid zijn in ieder geval: overheidsorganisaties (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap), adviesbureaus, belangenorganisaties, (energie)coöperaties, ontwikkelaars van zowel nieuwe vormen van energie als van vastgoed en natuur- en landschapsontwikkeling. 

Studieopbouw

Het onderwijsprogramma van de Master Duurzame Gebiedstransities is opgebouwd uit 4 periodes van elk 15 EC. 

Periode 1: Oriëntatie (15 EC)
Periode 2: Transitielandschap (15 EC)
Periode 3: Transitie in Actie (15 EC)
Periode 4: Transitieadvies (15 EC) 

Elke periode sluiten we af portfolio. Dit portfolio is een werkdocument waarbij je telkens aanvult wat je hebt bijgeleerd in de gevolgde periode. Portfolio’s worden afgerond met een niet-behaald, behaald of excellent. In periode 4 sluit je je eindportfolio afgesloten met: niet behaald/behaald/excellent.

Het afstudeerprogramma van de Master Duurzame Gebiedstransities omvat dus alle onderwijseenheden en is tesamen 60 EC.

Nederlandstalig

Deze master wordt onderwezen op onze locatie in Velp. De voertaal is Nederlands. Benader voor meer onze informatie Lubbert Hakvoort via [email protected] of Aukje Verheijen via [email protected].

Brochure downloaden? Klik hier!

Toelatingseisen

Informatie volgt. 

EADI accreditatie

Het toonaangevende Europese netwerk op het gebied van ontwikkelingsonderzoek en -onderwijs, de EADI, heeft deze master-opleiding de internationale erkenning gegeven als kwalitatief hoogstaande opleiding op het gebied van ontwikkelingsonderwijs.