Nieuw, ambitieus collegejaar is een feit

05-09-2023

Het hogeschooljaar is geopend. In Leeuwarden door Anneke Luijten, samen met melkveehouder en oud-student Pieter van der Valk. En in Velp door Jan van Iersel en de Rhedense burgemeester Carol van Eert. Studenten van International Development Management (IDM) vertelden over hun duurzame product: zonnebrandcrème op basis van zeewier.

De verhalen van Anneke en Jan waren persoonlijk, maar hun boodschap was unaniem. Het gaat goed met de hogeschool. De instroomcijfers zijn goed. We doen er toe en we zijn zichtbaar. Onze expertise wordt onderkend. In verschillende netwerken en samenwerkingen zijn we goed vertegenwoordigd. Dat is de laatste jaren echt verbeterd.

Maar de wereld heeft verandering nodig. En dat sluit aan bij waaraan wij werken: transities om de klimaatverandering te remmen. Om landbouw en voedsel te verduurzamen. Om goed te leven met water. En om biodiversiteit en (dieren)welzijn in landelijke en stedelijke gebieden te vergroten. We zijn daar al volop mee bezig, en in het kersvers begonnen schooljaar gaan we het transitiegericht onderwijs echt vormgeven. Zo helpen we onze studenten te groeien tot ‘transitiemakers’. Tot experts die waarde toevoegen aan de wereld. Diezelfde missie hebben de lectoraten die met praktijkgericht onderzoek hun duurzame steen bijdragen. En dat doen ze natuurlijk niet alleen, maar samen met - landelijke, regionale en lokale - overheden, organisaties en ondernemers.

Aftrap in Leeuwarden

Dinsdag in Leeuwarden nam Pieter van der Valk, alumnus van de hogeschool, de aanwezigen mee in een nieuwe manier van denken. Een agrarisch ondernemer kan verdienen aan de producten die hij verkoopt (de ‘output’), maar ook aan de input-kant liggen kansen. Kansen die hij - door een grote drive en verlangen om anders en duurzamer te gaan ‘boeren’, en met een enorm doorzettingsvermogen - heeft waargemaakt. Inmiddels verdienen hij én 140 boeren aan het verwerken van reststromen uit steden die zij in hun bodem verwerken. Op die manier is het bedrijf circulair en lost dit een deel van de afvalverwerking op. Een inspirerend verhaal. Over nieuwe samenwerkingen, maar ook over forse tegenwerking. En een prachtig voorbeeld van een transitie-expert.

Pieter van der Valk, alumnus HVHL

Aftrap in Velp

Donderdag in Velp sprak burgemeester Carol van Eert over de verbinding van de hogeschool met de regio en het belang dat daaraan in de regio en door de gemeente wordt gehecht. De levendigheid die studenten binnen de gemeente brengen, en de inhoudelijke bijdrage van studenten en hun begeleiders aan projecten en duurzaamheidsvraagstukken noemde hij als mooie voorbeelden daarvan. Omdat de gemeente Rheden flink inzet op de Sustainable Development Goals (SDG's) - zelfs een keer landelijk als hoogste heeft gescoord op dat punt - vormt dat een prachtig raakvlak om op samen te werken.

Als kers op de taart vertelden studenten Zoe en Jolijn van IDM hoe zij een volledig duurzaam product bedachten: Limu Sunscreen. Duurzaam in de keten, maar ook op sociaal en economisch vlak. Zij kregen een extra enthousiast applaus.

Jan van Iersel spreekt in de kapel

Sleutel tot succes

Wat was de rode draad in alle verhalen en presentaties? Je hebt anderen nodig en samenwerking is de sleutel tot succes. Ook dat gaan we het komende jaar meer en anders vormgeven. Duurzaamheid en de weg ernaartoe zijn uitdagend. Maar vooral enorm boeiend en van grote meerwaarde. Met deze stevige ambities is ons nieuwe collegejaar een feit. Proost!

Collega's proosten
Jan van Iersel en Anneke Luijten proosten