Ontmoetingsplek Greenport en tuinbouwproject NEXTGarden: want er is geen planeet B

28-07-2021

De transitie naar duurzame tuinbouwproductiesystemen is een hele uitdaging voor de land- en tuinbouwsector. Het vraagt om samenwerking en voordelige partnerschappen. Ontmoetingsplek Greenport Arnhem-Nijmegen fungeert als een digitaal contactpunt en met het kassencluster Next Garden werkt Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) ook aan een fysiek ontmoetingspunt. 

Tekst loopt verder na afbeelding

Ondersteuning praktijkgericht onderzoek glastuinders

Glastuinders merken een toenemende vraag naar betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel, bloemen en potplanten. HVHL ondersteunt met NEXTGarden glastuinders in de regio Arnhem-Nijmegen met praktijkgericht onderzoek bij vragen op het gebied van nieuwe businessmodellen en innovaties, marktonderzoek, waardeketenanalyse, projectplanning, kwaliteits- en post-harvestmanagement, logistiek en duurzaamheids- en veiligheidsanalyses. 

HVHL leidt studenten op die door praktijkopdrachten geïnteresseerd raken en enthousiast worden voor een baan in de tuinbouw. Internationale studenten dragen bij aan internationale kansen voor bedrijven en versterking van de exportpositie van de Nederlandse tuinbouwsector. 

Webinar

Bekijk hier de deelname van lector Rik Eweg (Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw) aan het webinar 'Brug tussen onderwijs en praktijk' van 30 juni 2021:

Heb je vragen of een mogelijke opdracht of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Daniel Magwegme of Rik Eweg.