Van Hall Larenstein draagt bij aan gepresenteerd plan ‘FairDog’

16-01-2020


“Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?” Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. Om hier op termijn een goed antwoord op te kunnen geven, presenteren de hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties vandaag het plan FairDog. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is een van de partijen die aan dit plan meewerkt.

De wereld van de hondenhandel en -fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog het voor de hondenkopers makkelijker maken en daarmee mogelijke problemen voorkomen.

Onderzoek door Van Hall Larenstein

FairDog is het vervolg op het platform FairFok, waar het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van HVHL aan deelneemt. Vanuit dit platform doet drs. Susan Ophorst, docent Communicatie bij de opleiding Diermanagement van HVHL, onderzoek naar de (on)doordachte afwegingen bij de aanschaf van een hond. Dit onderzoek vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan het plan.

Brug naar groen onderwijs

Het groen onderwijs is een van de doelgroepen en partijen die bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van FairDog. Het lectoraat bij HVHL kan bijvoorbeeld via het netwerk van Dierenwelzijnsweb leermateriaal ontwikkelen voor groen mbo en hbo en op dit vlak mogelijkheden voor projecten en financiering daarvan verkennen. Afgestudeerde diermanagers krijgen in het werkveld te maken met onder andere vakmanschap, voorlichting, communicatie en beleid en kunnen daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de landelijke en internationale inbedding van en communicatie over FairDog.

Deelnemers FairDog

Naast HVHL werken ook Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK) samen in FairDog. Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl

Meer weten?

Vandaag is een uitgebreid artikel verschenen door de Volkskrant en is het nieuws door diverse media opgepikt. Het rapport van FairDog is hieronder te downloaden.

Logo FairDog