Toekenning promotieonderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij aanschaf hond

22-09-2017

Het promotievoorstel van drs. Susan Ophorst, docent Communicatie bij de opleiding Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), is onlangs gehonoreerd door De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  (NWO). Daarmee wordt haar onderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij aanschaf van een hond voor een periode van vijf jaar gefinancierd.

Aanleiding voor het aanvragen van de promotiebeurs kwam voort uit het programma ‘Fairfok’, waar het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van HVHL aan deelneemt. Het programma heeft als doel om de hondenfokkerij weer een betere naam te geven. Met elkaar is een projectplan opgesteld waarin de ambities van alle partijen beschreven staat en de maatregelen die zij willen nemen. Lector Hans Hopster kwam vervolgens met de vraag wat we aan de beïnvloeding van de aanschaf van een (ras)hond kunnen doen. Een mooie gelegenheid voor Ophorst om te promoveren: “Ik ben inmiddels 16 jaar werkzaam als docent Communicatie bij de opleiding Diermanagement en ben daarnaast ook actief in de hondensector. Met dit onderzoek valt alles heel mooi samen.”

Wat houdt het onderzoek in?

De ondoordachte aanschaf van een hond kan leiden tot bijtincidenten, gevaar voor de volksgezondheid, criminele (hondenhandel)praktijken en bedreiging van het dierenwelzijn. Interventies zijn tot op heden gericht op klassieke voorlichting ter beïnvloeding van het kennisniveau van de potentiële hondenbezitter. Met dit onderzoek wordt een nieuwe weg ingeslagen. De onderzoeksvragen zijn: 

  1. Wat zijn de huidige normen ten aanzien van het aanschaffen en houden van honden en hoe gaan potentiële hondenbezitters daarmee om wanneer zij overwegen een hond aan te schaffen?
  2. Hoe kunnen aanschafbeslissingen over een hond beïnvloed worden? 

Onderzocht wordt welke normen rondom honden een rol spelen en op welke wijze hondenbezitters omgaan met de cognitieve dissonantie, die hieruit voortvloeit. Op basis van deze inzichten wordt een living lab opgezet, met experimenten, die aansluiten op de beïnvloeding van beslissingen conform systeem 1 van Kahneman en op het motiveren van potentiële hondenbezitters om de aanschafbeslissing met behulp van systeem 2 te nemen. Ophorst vult aan: “Eerder is al onderzocht dat honden vooral worden aangeboden via Facebook en Marktplaats. We gaan daarom onderzoeken welke prikkel ervoor zorgt dat daar iets anders gebeurt in klikgedrag. Dit kan bijvoorbeeld een vraag, beeld of geluid zijn.”

Ophorst werkt in dit promotieonderzoek samen met communicatiedeskundige prof. dr. M.N.C. (Noelle) Aarts (WUR), lector dr. ing. H. (Hans) Hopster en dr. B. (Bernice) Bovenkerk (WUR). Daarnaast gaat zij studenten betrekken in het uitvoeren van het onderzoek.

drs. Susan Ophorst