Voedselbos Larenstein... het is bijna zover!

11-09-2019

Voedselbos Larenstein... bijna is het zover! Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Helicon MBO zijn samen gestart met de voorbereidingen van het voedselbos en nodigen je bij deze uit voor de officiële startbijeenkomst. Aansluitend is er een oogstborrel, waarbij we hapjes serveren die zijn bereid met planten die nú al op het landgoed voorkomen.

Donderdag 10 oktober zetten Peter van Dongen (voorzitter CVB HVHL) en Arjan Jaarsma (directeur Helicon MBO) de eerste stappen in het Voedselbos op Duurzaam Kennislandgoed Larenstein. Dit toekomstige bos van 1 hectare is een initiatief van het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s, onderdeel van HVHL. We vieren dit heuglijke feit met een oogstborrel, georganiseerd door studenten Management van de Leefomgeving (HVHL) en studenten Voeding en Welzijn (Helicon).

Oogstborrel

De oogstborrel laat je ervaren welke eetbare producten Duurzaam Kennislandgoed Larenstein en zijn omgeving te bieden hebben. Het draait allemaal om bewustwording, duurzaam lokaal voedsel en de ontwikkeling van een circulair landgoed. Met deze door studenten gemaakte hapjes vieren we ook de Nationale Duurzaamheidsdag. Tijdens de borrel geven studenten uitleg over de herkomst van het voedsel. Ze hebben veel moeite gedaan om het te plukken, te bereiden en op te dienen. Daarnaast laat het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s zien hoe het Voedselbos Larenstein tot stand is gekomen en hoe we verder willen gaan.

Meld je nu aan!

We nodigen je graag uit voor de officiële startbijeenkomst en oogstborrel vanwege je rol binnen het onderwijs, onderzoek, de voedselketen of Duurzaam Kennislandgoed Larenstein. Stuur je aanmelding naar: [email protected] 

Wanneer        Donderdag 10 oktober 2019
Hoe laat          16.15 – 17.30 uur
Waar               Helicon MBO Velp, Larensteinselaan 26b, 6880 CT Velp

Met vriendelijke groeten namens de studenten en de docenten van HVHL en Helicon: Daan van der Linde, Freddy van Dijken, Geartsje Oosterhof, Noël van Dooren, Suzanne van der Meulen, Irene van Leersum

---------------------------------------------------------------------------------------

Text in English

Larenstein Food Forest ... it's almost there!

HVHL and Helicon MBO have started the preparations together and invite you to the official kick-off meeting.

Thursday the 10th of October Peter van Dongen (chairman CVB HVHL) and Arjan Jaarsma (director Helicon MBO) will take the first steps in the Food Forest at Sustainable Knowledge Estate Larenstein. This future 1-hectare forest is an initiative of the VHL research group on Sustainable Foodscapes in Urban region. We celebrate this memorable event with a “harvest” drink, organized by students of Management of the Living Environment (HVHL) and students of Nutrition and Welfare (Helicon).

Harvest drink

The harvest drink lets you experience which edible products Larenstein Estate already has to offer at this moment. It's all about awareness, sustainable local food and the development of a circular estate. With these snacks, prepared by students, we also celebrate the National Sustainability Day. During the drink, students explain the origin of the food. They have put a lot of effort into picking, preparing and serving the snacks. In addition, the research group on Sustainable Foodscapes in Urban areas will show how the Larenstein Food Forest will be created.

Apply now!

We would like to invite you to the official kick-off meeting and harvest drink because of your role in education, research and the food chain of Sustainable Knowledge Estate Larenstein. Send your application to: [email protected]

Date:        Thursday the 10th of October 2019
Time:        4.15 - 5.30 p.m.
Location: Helicon MBO Velp, Larensteinselaan 26b, 6880 CT Velp

Kind regards on behalf of the students and lecturers: Daan van der Linde, Freddy van Dijken, Geartsje Oosterhof, Noël van Dooren, Suzanne van der Meulen, Irene van Leersum