Inauguratie van Jeroen Rijke, lector Sustainable River Management

16-05-2017

Woensdag 14 juni vindt de inauguratie plaats van Jeroen Rijke als lector Sustainable River Management. Het lectoraat is een gezamenlijk initiatief van Van Hall Larenstein en de HAN. Hiermee bundelen beide instellingen hun kennis van o.a. civiele techniek, land- en watermanagement, (aquatische) ecologie en ontwikkelingsstudies.

Nederland is wereldwijd toonaangevend als het gaat om het ontwikkelen van integrale oplossingen (slimme combinaties van ‘grijs’ en ‘groen’) waarbij hoogwaterbescherming en omgevingskwaliteit onlosmakelijk verbonden zijn. De projecten die recent zijn opgeleverd als onderdeel van het Ruimte voor de Rivier programma zijn hiervan een goed voorbeeld.

Echter, de opgave waarvoor Nederland de komende jaren staat is enorm. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden miljarden geïnvesteerd in de versterking van onze waterkeringen, in het Deltaprogramma worden lange termijn strategieën ontwikkeld en de opgaven gemonitord om beter te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden, en in verschillende regionale initiatieven wordt gewerkt om de onbenutte potentie van het rivierengebied voor natuurontwikkeling te verzilveren.

Het lectoraat Sustainable River Management richt zich op het toepasbaar maken van duurzaam rivierbeheer en ontwikkelt de daarbij behorende competenties voor professionals in het werkveld. Hierbij draagt het bij aan de kennis- en competentieontwikkeling van studenten, docenten en professionals in het werkveld. Als zodanig levert het via praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan het opleiden van professionals die interdisciplinair kunnen werken, zodat zij zijn toegerust om rivierbeheer in de toekomst op passende wijze kunnen blijven vormgeven en uitvoeren. 

Voorafgaand aan de inauguratie wordt het Science-Policy Debate 'Flood Protection Asset Management' gehouden. Rijkswaterstaat organiseert dit symposium samen met het lectoraat in het kader van het Interreg North Sea Region project FAIR.

Iedereen is van harte welkom op 14 juni 2017 bij het symposium en/of de installatie van dr. ir. Jeroen Rijke. Aanmelden kan via deze link.

Programma 14 juni 2017

Science Policy Debate on Flood Protection Asset Management
10h00 – 10h05            Welcome
10h05 – 10h20            About the FAIR Project
                                       Remco Schrijvers, Project Leader FAIR, RWS
10h20 – 10h50             A need for asset management
                                        Jenne van de Velde, Top Advisor Asset Management, RWS
10h50 – 12h00             International perspectives
                                       Paul Sayers (UK), Prof.Chris Zevenbergen (Asia) and Kristin Gilroy (US)
12h00 – 13h00             Lunch
13h00 – 13h30             Interactive discussion I: Saving Cost
                                       Hosted by Frank den Heijer, Deltares
13h30 – 14h00            Interactive discussion II: Adding value (multiple functions)
                                       Hosted by Prof. Peter Fröhle, TU Hamburg-Harburg
14h00 – 14h15             Coffee Break
14h15 – 14h45             Interactive discussion III: Optimising lifespans 
                                       Hosted by Wouter Jan Klerk, Deltares
14h45 – 15h00             Reflection
                                       Erik Kraaij, Director of National Flood Protection Programme (HWBP)

Inauguration of Jeroen Rijke as a Professor in Sustainable River Management
15h30 – 15h35             Welcome
                                       Peter van Dongen, Chairman of the Executive Board,
                                       Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

15h35 – 15h50             Introduction
                                       Henk Nieboer, Director of Ecoshape
15h50 – 16h00             Formal inauguration
                                       Diana de Jong, Member of the Executive Board,
                                        HAN University of Applied Sciences

16h00 – 16h30             Inaugural address
                                        Jeroen Rijke, Professor in Sustainable River Management
16h30 – 16h35             Formal close
                                        Peter van Dongen
16h35 – 18h00             Reception

Trefwoorden: