Van Hall Larenstein en HAN bekrachtigen samenwerking in gedeeld lectoraat

24-02-2017

Woensdag 22 februari tekenden Peter van Dongen, Diane de Jong (lid CvB HAN) en lector Jeroen Rijke een overeenkomst die voorziet in een gedeeld lectoraat Sustainable River Management.

Onder leiding van lector dr. ir. Jeroen Rijke bundelt het lectoraat Sustainable River Management (voorheen Sustainable Flood Defense in River Systems genaamd) de kennis van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en de HAN op het gebied van o.a. land- en watermanagement, (aquatische) ecologie en civiele techniek. Via praktijkgericht onderzoek worden studenten voorbereid op een interdisciplinaire manier van werken die past bij de vorming en uitvoering van een toekomstbestendig Nederlands rivierbeheer.

Duurzaam rivierbeheer toepasbaar maken

Het lectoraat Sustainable River Management richt zich op het toepasbaar maken van duurzaam rivierbeheer en ontwikkelt de daarbij behorende competenties voor professionals in het werkveld. Hiermee draagt het lectoraat bij aan de kennis- en competentieontwikkeling van studenten, docenten en professionals in het werkveld. Dit gebeurt door hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, waarin intensief wordt samengewerkt met publieke en private partijen uit het werkveld en andere kennisorganisaties, zoals onderzoeksinstituten, het wo, hbo en mbo.

Bovendien zal het onderzoek van het lectoraat geïntegreerd worden in de bestaande onderwijsprogramma’s Civiele Techniek van de HAN  en in de opleidingen binnen het domein Delta Areas and Resources van HVHL. Als zodanig levert het een bijdrage aan het opleiden van professionals die interdisciplinair kunnen werken.

Onderzoeksthema’s

De onderzoeksagenda van het lectoraat Sustainable River Management richt zich op 3 hoofdthema’s:

  1. Nature based solutions for flood management
  2. Asset management
  3. Disaster management

Deze thema’s zijn gekozen omdat ze aansluiten bij de kennisbehoefte uit het werkveld, de internationale state-of-the-art ontwikkelingen in het onderzoek naar rivierbeheer en bij de bestaande expertise en ambities van HVHL en de HAN.

In Living Labs naar duurzaam rivierbeheer

Om te bewerkstelligen dat het onderzoek binnen het lectoraat daadwerkelijk gericht is op (de juiste) praktijkvragen, streeft het lectoraat ernaar om haar onderzoek zoveel mogelijk vorm te geven en uit te voeren op basis van Quadruple Helix. Dit betekent dat het lectoraat hierin actief optrekt met andere kennispartijen, overheden, de private sector en burgers in zogenaamde Living Labs. Living Labs worden als middel gezien om samen met de verschillende partijen in het werkveld een transitie naar duurzaam rivierbeheer in gang te zetten en/of deze te versnellen.