Waterschap Reest en Wieden content met advies VHL-studenten

16-04-2015

Studenten Land- en Watermanagement (afstudeerrichting Planologie en Waterbeheer) van Hogeschool VHL hebben donderdag 16 april een advies opgeleverd voor het waterschap Reest en Wieden over duurzame inrichting van het Oude Diep, nabij Hoogeveen. 

Bij de oplevering van het advies waren meerdere deskundigen van het waterschap, een bestuurder en een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten aanwezig. 

Innovatieve kijk

Namens Hogeschool VHL waren Daan van der Linde en Peter Groenhuijzen aanwezig. Het waterschap Reest en Wieden was blij met de innovatieve kijk van de studenten Land- en Watermanagement. 'Dit advies sluit goed aan bij het gebiedsgericht werken, wat meer en meer op de agenda van het waterschap komt te staan.'

Integrale aanpak en gesloten kringlopen

De VHL-studenten stellen een natuurlijke inrichting van het Oude Diep als laaglandbeek voor, vanuit een integrale aanpak van het stroomgebied. Deze aanpak is gericht op het sluiten van kringlopen. Zo wordt de verruiming van het beekdal en plaatselijke ontwikkeling van biomassateelt, gecombineerd met verplaatsing van akkerbouw naar verticale landbouwproductielocaties. De biomassa uit het beekdal dient als energievoorziening.

Waterveiligheid

Om de waterveiligheid in benedenstroomse gebieden te verhogen, adviseren de studenten om natuurlijke barrières in de beek aan te leggen. Dat kan met houtwallen en via zandsuppletie, in combinatie met de ontwikkeling van hoogveen. 

Versterken verbinding

Daarnaast besteedt het advies aandacht aan het versterken van de verbinding tussen Hoogeveen en het stroomgebied. De aandacht gaat hierbij onder andere uit naar stadslandbouw, recreatieve verbindingen en educatie.