Sante Dorigo

"Bij HVHL leer ik de theorie achter mijn werk"


Sante Dorigo is al achttien jaar werkzaam bij Waterschap Rivierenland, maar sinds drie jaar is hij ook student Land- en Watermanagement bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. Waarom hij weer is gaan studeren? “Ik merkte in mijn werk dat ik het plafond van mijn vooropleiding had bereikt.”

Deeltijdopleiding
"Bij HVHL leer ik de theorie achter mijn werk", vertelt Sante. "Veel van zijn werk als teamleider buitendienst bestaat uit het instandhouden en herstellen van watergangen, dijken en terreinen. Voorheen leunde ik erg op advies van specialisten, bijvoorbeeld hydrologen, nu heb ik de kennis zelf op zak. Het leuke is dat ik de kennis die ik op de opleiding opdoe, een op een kan toepassen in mijn werk."

Combinatie studie, werk en gezin
Sante twijfelde al langer om te gaan studeren, maar hikte steeds aan tegen de combinatie werk, gezin en studie. "Ik vond vier jaar zo’n lange periode, maar toen startte de associate degree, een tweejarige opleiding. Dat vond ik te overzien en dus ben ik toen gestart. Het beviel zo goed dat ik heb besloten door te stromen naar de bachelor." Desondanks moet hij af en toe wel accepteren dat hij iets niet kan doen: "Iets minder sporten, geen Sinterklaas-surprise maken. Je hebt ook tijd nodig voor ontspanning."

Ervaringen studie
Sante heeft positieve ervaringen op de opleiding. "Het aardige is dat je met allemaal mensen uit het vakgebied in de klas zit. Dat verbindt en inspireert. Iedereen komt uit een ander deel van het land en heeft daardoor andere kennis, dus je kunt veel uitwisselen." De eerste jaren werd er vooral veel theorie aangeboden, maar naarmate hij verder komt in de opleiding merkt Sante dat je ook je eigen studie kunt vormgeven. "Als je iets mist qua kennis, ga dan gewoon op onderzoek uit of schiet een docent aan."

Tips toekomstige deeltijdstudenten
Sante wil nieuwe deeltijdstudenten twee dingen meegeven. Ten eerste is het belangrijk om de balans te vinden. "Vraag ook om begrip, op het werk en bij je gezin. Werk, gezin en studie: het is een intensieve combinatie." Maar desondanks is zijn advies: twijfel niet te lang. "Ik heb achteraf spijt dat ik niet eerder ben begonnen. Als je de volgende stap wilt nemen, ga er gewoon voor. Je hebt niets te verliezen!"

Meer weten?
Opleidingsinformatie Land- en Watermanagement (deeltijd)