Robin Wolf

"De agrarische sector en het studentenleven; een geweldige combinatie!"


Robin Wolf is oud-student Dier- en Veehouderij bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). "Tijdens mijn studie deed ik praktische en theoretische kennis op, maar ontwikkelde vooral een aanpakkersmentaliteit. HVHL leert haar studenten om inventief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar studieresultaten."

Stages
"Tijdens mijn opleiding heb ik in Nederland en in het buitenland ervaring opgedaan in de veehouderij, met als hoogtepunten het uitwisselingsprogramma met een landbouwschool in Kroatië, de praktijkopleiding bij PTC+ en mijn stages bij CRV (melkveehouderij) en Hendrix UTD (indertijd een onderdeel van Nutreco en nu onderdeel van ForFarmers).
Ik kreeg ook de mogelijkheid om mijn minor te volgen aan de Zweedse landbouwuniversiteit in Uppsala. Een fantastisch half jaar waarin ik kennis maakte met de agrarische sector in Zweden en de Zweedse visie op agribusiness. Iedereen moet zich realiseren dat dier- en veerhouderij een mondiale bedrijfstak is!"  

Agrifirm Feed
"Na mijn afstuderen heb ik een tijdje gereisd en ben daarna aan de slag gegaan als adviseur bij Agrifirm Feed. Een geweldige baan en een geweldig bedrijf. Ik hielp melkveehouders bij het optimaliseren van de voederrantsoenen, de dagelijkse leiding, wetgeving en het strategisch management. Na vijf mooie jaren ben ik weggegaan bij Agrifirm Feed om met mijn huidige baan te beginnen."

Eurofins Agro
"Ik werk als productmanager dairy bij Eurofins Agro. Eurofins Agro is een international laboratoriumbedrijf en ik werk op de locatie in Wageningen. We doen hier jaarlijks meer dan 500.000 individuele analyses voor een wereldwijd klantenbestand in de agribusiness-sector. Je zou ons kunnen kennen van de grond- en ruwvoeranalyses die wij doen.
Mijn taak is om binnen de internationale zuivelsector voor Eurofins Agro mogelijkheden te vinden, om melkveehouders te voorzien van instrumenten waarmee ze hun efficiëntie en productie kunnen verbeteren."

Eerste stap
"Mijn studie bij HVHL was de eerste stap in mijn carrière. De school heeft mij, met ondersteuning van toegewijde docenten, geholpen om me te focussen op een fantastische bedrijfstak: de zuivelsector. Ik wens jullie allemaal een fantastische toekomst in je vakgebied, maar vooral: geniet van het studentenleven!"

Meer weten?
Opleidingsinformatie Dier- en Veehouderij, Leeuwarden

Robin Wolf