Ramon Grootenhuis

´Biologische boer én adviseur kringlooplandbouw, dat lijkt mij een mooie combinatie´

¨Dat ik boer wil worden, dat zeg ik zo´n beetje mijn hele leven al. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn opa en oma. Die hadden tot acht jaar terug een boerderij in Raalte. Daar heb ik van jongs af aan natuurlijk veel tijd doorgebracht. Veel meegewerkt ook. Met veel plezier altijd. Dus dat ik na mijn middelbare school de mbo 4 opleiding Vakexpert Melkveehouderij op het Landstede in Raalte ben gaan doen, was eigenlijk niet meer dan normaal.¨ Ramon Grootenhuis (21), uit Dalfsen, steekt niet onder stoelen of banken dat hij verder, veel verder wil in de agrarische sector. Waarin hij trouwens nu ook al actief is. Hij houdt, als hobby, wat vleeskoeien.

Met de natuur
¨Dat ik na Landstede verder ben gaan leren, lag dan ook voor de hand. En omdat ik tijdens mijn mbo opleiding stage had gelopen bij een biologische boer en ik over het algemeen toch mijn eigen weg ga, werd het biologische melkveehouderij op Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Heel bewust, die keuze. Om te beginnen om de perfecte aansluiting op mijn mbo 4 opleiding. En natuurlijk ook om de biologische insteek. Want ik vind dat we veel meer met de natuur moeten werken.¨

Laagdrempelig
¨Dat besef, die overtuiging is er tijdens deze studie alleen maar sterker op geworden. Dat heeft alles te maken met de praktische opzet ervan. Veel mensen uit de praktijk, met veel kennis van zaken zijn erbij betrokken. Over betrokkenheid gesproken: het is een kleinschalige en laagdrempelige opleiding. Korte lijntjes, makkelijk contact, dat werkt, dat leert prettig!¨

Smaakt naar meer
¨Bovendien smaakt ook deze studie weer naar meer. Daarom ga ik hierna verder met de laatste twee jaar van de bachelor Dier- en Veehouderij. Ook op Van Hall Larenstein. Om uiteindelijk natuurlijk biologisch aan de slag te gaan. Meewerkend of misschien wel op mijn eigen biologische agrarische bedrijf. En wie weet daarnaast ook als adviseur op het gebied van bijvoorbeeld kringlooplandbouw. Die combinatie, ja, dat zie ik mijzelf wel doen in de toekomst.¨

Meer weten? 
Opleidingsinformatie AD Melkveehouderij

Ramon grootenhuis