Liesje Harteveld

"Samen zorgen wij ervoor dat de maatschappij zich de goede kant uit ontwikkelt"


Liesje Harteveld studeert Milieukunde in deeltijd bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), major Natuur en milieu. "Deze studie sluit precies aan op mijn belangstelling. Een baan én een gezin én een studie is niet niks! Maar dat geeft niet, want ik ben nu al met mijn derde spannende baan binnen mijn nieuwe vakgebied bezig." 

Passie
"Ik ontdekte mijn passie voor dit vak door mijn werk als gemeenteraadslid, jaren geleden. Ik interesseerde mij voor ruimtelijke ontwikkelingen, vooral het verschijnsel dat er vanuit het 'niets' een bedrijventerrein of een woonwijk gepland werd. En dan met name het feit dat omwonenden en belanghebbenden altijd zo boos werden. Soms hadden ze gelijk, soms niet, maar steeds weer zag ik het spanningsveld tussen de natuur en het ingrijpen van de mens. Kon ik daar niet iets in betekenen? Ja dus!"

Verschillende functies
"Allereerst liep ik tegen deze studie aan, die precies aansloot op mijn belangstelling. Vervolgens heb ik tijdens de studie steeds tijdelijk werk kunnen vinden dat precies met deze kwesties te maken had. Eerst werkte ik bij de Milieufederatie Drenthe en hield ik als projectmedewerker Planologie alle ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten. Vervolgens heb ik in dezelfde functie bij de Friese Natuur- en Milieufederatie het provinciale beleid voor windenergie gemonitord en beïnvloed. En nu werk ik bij Milieudefensie Amsterdam aan het 'project A15'."

Ontwikkeling
"Het idee is dat er straks zo veel mogelijk mensen op de A15 in elektrische deelauto's gaan rijden, gevoed door plaatselijk opgewekte zonne- en windenergie. Hoe zorg je voor draagvlak voor die windenergie? Dát mag ik uitzoeken en stimuleren. Bij al deze functies gaat het over praten met heel veel mensen. Ik kom veel oude rotten in het vak tegen, die alles weten over een plantje of over techniek. Meer dan ik! Maar ik ben er voor de grote lijn, voor het procesmanagement en de omgang met groepen mensen. Samen zorgen wij ervoor dat de maatschappij zich de goede kant uit ontwikkelt. Heel leuk en belangrijk werk!"

Meer weten?
Opleidingsinformate Milieukunde