Amarja Koers

"Samen doen we onderzoek naar de oorzaak én genezing van ziekten"


Amarja Koers is vierdejaars student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Ze specialiseert zich op het gebied van Biomedical Research. Een richting waar theorie, maar vooral ook de praktijk centraal staat.

Theorie en praktijk
"Bij deze opleiding draait het om onderzoek naar de oorzaak én genezing van ziekten. Daarbij bestuderen we zeker de theorie, maar gaat het vervolgens toch vooral om de praktijk. En in die praktijk leren we zelfstandig en projectmatig te werken. Aan de slag in het lab en weten wat je doet, waarom en waartoe!"

Stages
"De stages sluiten goed aan bij de opleiding en andersom. Wat daarbij helpt is dat we op school geavanceerde research apparatuur hebben staan. Alleen in de ziekenhuizen met hun enorme onderzoeksstromen staan grotere apparaten. Na mijn afstuderen wil ik eerst nog een master volgen aan de Universiteit Utrecht en daarna zou ik graag wetenschappelijk onderzoek willen gaan doen!"

Meer weten?
Opleidingsinformatie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek