Wetterskip Fryslân en HVHL benadrukken met “Wetterdeal” nauwere samenwerking

21-12-2023

Maandag hebben Jan van Iersel, Collegevoorzitter van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), en Luzette Kroon, Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, de "Wetterdeal" ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst markeert een belangrijke stap naar een nog nauwere band tussen HVHL en het Friese Waterschap, gericht op gezamenlijke inspanningen op het gebied van onderwijs, onderzoek, faciliteiten en Leven Lang Ontwikkelen.

In antwoord op dringende maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, verbetering van waterkwaliteit en het integreren van water- en bodembeheer in ruimtelijke planning, hebben Wetterskip Fryslân en HVHL de al sterke samenwerking nog concreter gemaakt op het gebied van professionalisering en kennisontwikkeling en -deling.

Onderzoek en onderwijsvernieuwing

De samenwerking biedt beide partijen de mogelijkheid om elkaars onderzoeksfaciliteiten, zoals het Waterapplicatiecentrum op HVHL en de onderzoekslaboratoria van Wetterskip Fryslân, en expertise in te zetten voor onderwijs en onderzoek. Ook ontstaan er mooie kansen om talenten aan te trekken en te ontwikkelen. Wetterskip Fryslân zal profiteren van een nieuwe generatie breed opgeleide waterdeskundigen die voortkomen uit deze samenwerking. Voor HVHL is deze overeenkomst van onschatbare waarde voor praktijkgericht onderzoek en onderwijsvernieuwing, met een bijzondere focus op water en klimaat.

Elkaar versterken

Jan van Iersel, Collegevoorzitter van HVHL, is enthousiast over de samenwerking: "De Wetterdeal biedt een unieke gelegenheid voor het bundelen van krachten die onderwijs en de praktijk verbinden. Samen met Wetterskip Fryslân versterken we niet alleen de nodige kennis en expertise, maar samen leveren we ook een significante bijdrage aan het aanpakken van actuele uitdagingen op het gebied van water- en klimaattransities."

Luzette Kroon, Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, voegt eraan toe: "Dit is een strategische samenwerking die de basis legt voor een duurzame toekomst. Door onze krachten te bundelen, kunnen we effectiever inspelen op de complexe watergerelateerde vraagstukken waar we als maatschappij mee geconfronteerd worden."