Studenten HVHL in gesprek met minister Van der Wal

30-11-2023

Maandag was een bijzondere dag voor studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Ze gingen in gesprek met demissionair minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Zij gaat graag met jongeren in gesprek, vertelde ze. “Jongeren hebben de toekomst én de ideeën voor de toekomst.” 
 

Minister Van der Wal met student en tractor voor schoolgebouw

Minister Van der Wal was te gast op de hogeschool in Velp als keynote speaker bij de landelijke onderwijsdag ‘Natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs’ van Green Deal. Tevoren had de minister gevraagd of zij buiten het programma om in gesprek kon gaan met studenten van HVHL. Aan die wens gaf de hogeschool graag gehoor. “Waar ik kan, ga ik met jongeren in gesprek,” vertelt minister Van der Wal, zelf vroeger docent op het hbo. “Jongeren hebben de toekomst én de ideeën voor hun toekomst.”

Gespreksleider Ron van der Jagt, directeur van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, introduceert de studenten bij de minister. De nieuwsgierige studenten in de zaal volgen verschillende opleidingen, maar lopen in hun vakgebied tegen dezelfde vraagstukken aan: hoe gaan we duurzaam om met natuur, landbouw en watervraagstukken?

Minister Van der Wal en Ron van der Jagt in collegezaal

We hebben elkaar nodig
Student Hette heeft zijn trekker op het voorplein geparkeerd met daarbij de leus ‘Natuur en boerenland gaan hand in hand’. Minister Van der Wal kan zich alleen maar van harte aansluiten bij deze leus: “Mijn missie als minister is om natuur te herstellen, maar ook te beheren. Dat kan alleen samen met de boeren, we hebben elkaar keihard nodig.” Dit blijkt een rode draad in de aanpak van de minister en in dit gesprek: hoe ze consequent werkt vanuit de verbinding tussen natuur en landbouw om samen de afgesproken doelen te behalen.

In de vragen van de studenten wordt hun interesse zichtbaar: de ene vraag gaat over de bescherming van planten- en diersoorten, de andere over de stikstofcrisis. De financiële situatie van boeren komt aan bod, maatregelen tegen bestrijdingsmiddelen en de verschuivende politieke verhoudingen.

Kringlooplandbouw voor een duurzame toekomst
Bij de vragen van studenten Nora en Cleo geeft minister Van der Wal een doorkijkje naar de landbouw van de toekomst zoals zij die voor zich ziet. “Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer toe moeten naar natuurinclusieve landbouw. We zullen de vastgelegde natuurdoelen en stikstofdoelen moeten behalen en onze maatregelen moeten nemen. Maar het is groter dan dat: we moeten ook handelen en werken vanuit de natuur. Ook om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem te beschermen, die we nodig hebben voor onze voedselproductie.”

De minister gebruikt het beeld dat student Marlijn schetst bij haar vraag: het boerenlandschap van vroeger met houtwallen en singels. Deze zijn om economische redenen verdwenen toen voedsel produceren na de Tweede Wereldoorlog het allerbelangrijkst was. “We moeten gaan denken vanuit een nieuw systeem. Extensiveren, op onze emissies letten, en natuur en landbouw veel meer slim combineren. Net als in 1948 verdienen de meidoorns weer een plek langs de kavels.”

De levendige bijeenkomst van studenten en minister werd afgesloten met een groepsfoto op de trap.

groepsfoto Minister van der Wal