Stijgende lijn studenttevredenheid voor HVHL in resultaten NSE 2023

31-05-2023

Studenten beoordelen via de Nationale Studenten Enquête 2023 Hogeschool Van Hall Larenstein gemiddeld gezien beter dan het voorgaande jaar. Hiermee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet. De NSE is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid, waarbij bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool. HVHL heeft dit jaar exact dezelfde vragen als in 2022 gebruikt, waardoor een optimale vergelijking mogelijk is.

Hogere scores benchmark op vrijwel alle onderdelen

De totale NSE-respons voor HVHL in 2022 bedraagt 48,9%, wat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit is een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De resultaten laten zien dat HVHL op 48 van de 50 vraagaspecten significant hoger scoort dan de benchmark. Daarentegen laat het landelijke gemiddelde van het hbo op 41 van de 50 vraagaspecten een significante daling zien.

Intern campagnebeeld voor het invullen van de NSE 2023

Algemene tevredenheid scoort bovengemiddeld

De algemene tevredenheidsscores van HVHL zijn dit jaar iets hoger dan in 2022 en aanzienlijk beter dan het landelijke gemiddelde in het hbo. HVHL behaalt ook mooie resultaten in vergelijking met andere 'groene' hogescholen. Op de aspecten ‘tevredenheid met de opleiding in het algemeen’ en ‘ik zou de opleiding opnieuw kiezen’ staat HVHL op de eerste plaats en op het gebied van tevredenheid met de sfeer op de tweede plaats.

Kernthema’s

Bij de kernthema's van de enquête, die gelijk zijn voor alle onderwijsinstellingen, scoort HVHL dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2022 en beter dan het landelijke gemiddelde. De thema's 'Studiebegeleiding' en 'Betrokkenheid en contact' behalen opnieuw de hoogste scores bij HVHL, waarbij studiebegeleiding de hoogste score behaalt van alle 'groene' hogescholen. HVHL is de enige 'groene' hogeschool die betere en hogere scores heeft behaald dan in 2022.

Keuzethema’s

HVHL heeft vijf keuzethema's toegevoegd aan de NSE-vragenlijst, waarbij op drie van de vijf thema's een stijging te zien is ten opzichte van vorig jaar. Studieroosters, internationale studenten en afstandsonderwijs laten verbeteringen zien, terwijl studiefaciliteiten een kleine daling vertonen.

Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur, is trots op de resultaten. “Laten we vooral stilstaan bij de geweldige prestaties van de opleidingsteams en de ondersteunende teams, die keihard hebben gewerkt aan deze stijgende lijn. Natuurlijk is er altijd wel ergens ruimte voor verbetering en daar gaan we ook komend jaar weer mee aan de slag, maar voor nu overheerst het trotse gevoel.”

Duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Nederland

Naast deze positieve resultaten uit de NSE is HVHL afgelopen week voor de derde keer (2020, 2022 en 2023) tot duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Nederland uitgeroepen tijdens de jaarlijkse Sustainabul. Hiermee laat HVHL alle hogescholen en universiteiten van Nederland achter zich.

HVHL krijgt de Sustainabul 2023 uitgereikt