SIA-COE Groen workshop ‘Jeugd, bos en natuur’: een carrière in de bossector van Suriname

06-12-2023

Afgelopen vrijdag 1 december namen zo’n zeventig vooral jonge mensen deel aan de workshop ‘Jeugd, bos en natuur: een carrière in de bossector’. De workshop vond plaats op het Jan Starke Opleidings-en Ontspanningscentrum (JSOOC) te Zanderij, Suriname. Doel was om de jeugd enthousiast te maken voor een opleiding en een baan in de groene sector. Suriname is het land met het hoogste percentage bos ter wereld, maar de meeste jongeren kiezen op dit moment voor een baan in bijvoorbeeld de mijnbouw of business administration.

Twee jonge medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) vertelden enthousiast hoe hun carrière is verlopen. Hierna discussieerden een mix van Surinaamse en Nederlandse studenten wat  werken in het Surinaamse bos aantrekkelijk maakt. Verschillende studenten zagen kansen om traditionele kennis te verbinden met moderne toepassingen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van participatieve bosmonitoring.

De workshop werd georganiseerd door Tropenbos Suriname en SBB en is onderdeel van het project ‘Duurzaam bosbeheer in Suriname’ dat wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA en het Ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit (NL). Een groep van 22 Nederlandse studenten van de opleiding BNB-tropische bosbouw van Hogeschool van Hall Larenstein waren afgelopen weken voor onderwijs in Suriname waardoor zij een actieve rol in de workshop konden spelen.