Minorstudenten pakken hun rol in voedseltransities

28-03-2023

Vijftien studenten van negen verschillende opleidingen hebben in minor Feeding our Planet samen onderzocht hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan duurzame voedselvoorziening in de toekomst. Tijdens deze minor hebben zij beter zicht gekregen op hun rol in duurzame transities en hebben ze innovatieve plannen concreet uitgewerkt. De minor werd aangeboden in het eerste semester van schooljaar 22-23.

Je eigen plek en je eigen rol

Studenten ontdekken in de minor stap voor stap hoe zij een bijdrage aan een duurzame verandering kunnen leveren wat betreft voedsel. Na een oriëntatiefase kiezen de studenten hun eigen thema’s en vormen daar een project omheen. Dat doen ze zowel in een team als individueel. De teamprojecten van dit jaar waren:

  • Voedselverspilling tegengaan in groot hotel in Leeuwarden
  • Voedselvijver met eetbare waterplanten voor restaurants
  • Duurzaam bodembeheer voor boeren op zandgrond
  • Klimaatstress tegengaan bij studenten dmv. Duurzaam boodschappen doen

De thema’s voor de individuele verdiepingen waren dit jaar: Blue Zones, wormenthee, wijngaard op een akkerbouwbedrijf, verwerking retourbrood in fabriek, winkelconcept voor een voedselbank, leerpunten voor ons van China wat betreft voedsel, actieplan om een moestuincomplex regeneratief te maken, wormencompost, gebruik insecten voor humaan voedsel, concept boerderijwinkel inclusief inrichting boerenerf qua groente en fruit, educatie eetbare natuur, buurtcohesie mbv. voedsel, historische recepten, natuurinclusieve vierkante cirkelteelt, lesplan voor eerstejaars, inrichting boerenerf met groente en fruit t.b.v. bijen.

Samenwerken tussen vakgebieden

De boer, de voedingsmiddelenindustrie, de overheid en de consument moeten samenwerken om de  juiste impact te kunnen maken wat betreft duurzaam voedsel. Omdat elke opleiding een link met voedsel heeft, kan een studentengroep met meerdere studierichtingen echt een verschil maken. Dit schooljaar deden studenten van de volgende opleidingen mee: Tuin-en Akkerbouw, Dier- en Veehouderij/Diergezondheidszorg, Kust- en Zeemanagement, Milieukunde, Tuin- en Landschapsinrichting, Diermanagement, Voeding en Diëtetiek, Management van de Leefomgeving, Voedingsmiddelentechnologie. De studenten waren afkomstig van Hanzehogeschool Groningen, Aeres Dronten en Van Hall Larenstein Leeuwarden en Velp. Tijdens de minor leerden de studenten ook veel van elkaar. Ook organiseerden studenten onderdelen van het programma, zoals een meerdaagse excursie naar Zeeland.

Veel ontmoetingen

Tijdens de vele excursies ontmoetten de studenten vertegenwoordigers van elke schakel in de voedselketen. Bovendien kregen zij colleges van docenten en lectoren over oa. energie en voedsel, veenweidegebied, water en voedsel en circulaire economie. Ook assisteerden de minorstudenten bij een tweedaags EU-congres over het Common Agricultural Policy. Bij dit congres waren vertegenwoordigers van 26 lidstaten aanwezig. De studenten woonden tijdens dit congres workshops bij over oa. bestuivers, stikstof, gewasbescherming, bodem en klimaat, biodiversiteit en landgebruik. Op de tweede dag presenteerden de minorstudenten aan alle aanwezigen bevindingen van de eerste dag.

Gemeente en scholen

Zeker het vermelden waard is de samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en de opleiding Gespecialiseerd kok/Dutch Cuisine van Friese Poort te Sneek. Als een rode draad door de minor liep het thema Gezonde snacks voor jongeren. De finale van dit thema was een diner. Aan de tafels zaten oa. voedselleveranciers, lectoren, gemeenteraadsleden, onderwijsdirecteuren, wethouders en natuurlijk de minorstudenten. Samen praatten zij over de toekomst van ons voedsel. De koksstudenten van de Friese Poort serveerden een heerlijk diner als voorbeeld van duurzaam voedsel. Met dit project haalden de studenten twee keer de Leeuwarder Courant.

Ook in schooljaar 2023-2024

In september 2023 begint minor Feeding our Planet weer, voor de zesde keer. De inschrijving staat open voor studenten van alle studierichtingen. Maximaal 16 studenten kunnen meedoen aan de minor.

Vraag vrijblijvend meer informatie en/of de minorhandleiding aan via [email protected] of schrijf je op www.kiesopmaat.nl in voor deze minor.