Inauguratie lector Inga Wolframm tijdens Outdoor Gelderland

19-06-2023

Vrijdag 16 juni vonden twee inauguraties van lectoren in Velp plaats. Uniek was de eerste inauguratie, van dr. Inga Wolframm als lector Duurzame Paardenhouderij & Paardensport, ook zeker te noemen: deze vond plaats tijdens het internationale paardensportevenement Outdoor Gelderland in Vragender. Midden tussen de paarden en ruiters was een setting gecreëerd die recht deed aan waar Wolframm voor staat: samenwerken met alle toonaangevende organisaties aan verduurzaming van de sector. Naast familie en vrienden bestond het publiek dan ook uit gasten vanuit o.a.  het Ministerie van LNV, provincie Gelderland en verschillende grote bedrijven en organisaties uit de paardensector.

Lees hier de volledige inaugurele rede

Foto: Inga Wolframm (derde van links) met lectoren en CvB 

Gezamenlijke transitietrajecten naar duurzaamheid

Partners uit verschillende sectoren werken samen met het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport om bruggen te slaan tussen wetenschap, praktijk en diverse stakeholders. De focus ligt op het ontwikkelen van transitietrajecten naar een duurzame paardensector en het laten zien van de bijdrage die de sector kan leveren aan een duurzaam en diervriendelijk Nederland. Het lectoraat richt zich op drie onderzoekslijnen:

  • duurzame omgang met paarden
  • duurzaam ondernemen
  • een duurzame omgeving voor paard en mens

Door de integrale benadering van kennisdeling en samenwerking met nationale en internationale kennispartners, praktijkorganisaties, ondernemers en paardensporters, streeft het lectoraat naar blijvende gedragsverandering en duurzame ontwikkeling. Het lectoraat sluit bovendien aan bij de transities van Hogeschool Van Hall Larenstein, waarbij onder andere de mogelijkheden voor biodiversiteit, natuurinclusie en klimaatadaptatie op paardenbedrijven worden verkend. Daarnaast worden nieuwe inzichten omtrent de welzijnsgerichte omgang met paarden toegepast, waarbij het paardenerf dienst kan doen als natuurlijke overgang tussen bebouwde omgeving en natuur, met positieve gevolgen voor biodiversiteit en (dieren)welzijn.

Stola en certificaat

Nadat ze haar inaugurele rede had uitgesproken, werd Wolframm officieel toegesproken en geïnaugureerd door Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur van HVHL. Met het omhangen van een nieuw ontworpen stola en het overhandigen van een certificaat was de inauguratie compleet.

Congres

Aansluitend aan de inauguratie in de ochtend vond het congres "Paard, mens & natuur in verbinding: naar een biodiverse paardensector" plaats in dezelfde setting. Hier werd een platform geboden voor experts, professionals en belanghebbenden om samen te werken aan een duurzame toekomst voor de paardensector.