Inauguratie Jantsje van Loon-Steensma opent deur naar meer natuur-gebaseerd beheer van rivier- en beeksystemen

22-06-2023

Inmiddels loopt dr. Ir. Jantsje van Loon-Steensma al een tijdje rond op Hogeschool Van Hall Larenstein, maar vrijdag 16 juni is ze dan ook officieel geïnaugureerd als lector Nature Based River Manegement. Het lectoraat wil via de ontwikkeling van praktijkkennis rond natuur-gebaseerde oplossingen bijdragen aan het klimaatbestendig en duurzaam inrichten en beheren van onze rivier- en beeksystemen. Met een zaal vol familie, vrienden, studenten, collega’s van andere kennisinstellingen en experts uit overheid en bedrijfsleven keek Van Loon-Steensma in haar rede even terug en daarna vooruit naar de toekomst van waterbeheer.

LEES HIER DE COMPLETE REDE

Noodzaak

In het recente IPPC rapport wordt vanwege de wisselwerking tussen onze samenleving en klimaat, ecosystemen en biodiversiteit een belangrijk rol voor natuur-gebaseerde oplossingen gezien. Ook op de UN 2023 Water Conference werd breed gepleit voor Nature Based Solutions (NBS) als oplossing voor het gecombineerde water-klimaat probleem. Ze vormen ook een oplossing voor de biodiversiteitscrisis en doen recht aan de belangen van lokale gemeenschappen. Daarnaast bieden natuur-gebaseerde oplossingen ruimte voor het natuurlijk zelfreinigende en herstellende vermogen van ecosystemen, en kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Hoge verwachtingen voor oplossingen van en uit de natuur.

“Een goed beheer van (het stroomgebied van) beken en rivieren is een gemeenschappelijk belang, waarbij het cruciaal is om de draagkracht van onze watersystemen te kennen en ze niet te overschrijden” stelt Jantsje tijdens haar inaugurele rede. “Soms moeten we daarvoor terug of verder kijken: naar hoe het vroeger was, hoe onze buren het doen, of hoe het zou kunnen.”

Minisymposium

Voorafgaand aan de inauguratie vond een minsymposium plaats. Docent Dan Assendorp van Hogeschool Van Hall Larenstein deelde zijn kennis over de natuur van het stroomgebied. Hij werd opgevolgd door Saskia van Vuren, die namens Rijkswaterstaat kwam vertellen hoe we in Nederland richting integraal rivier management gaan. Afsluiter van het symposium was Saskia Werners van de Verenigde Naties Universiteit (in Bonn) en Wageningen Universiteit, die vertelde over adaptiepaden voor rivierbeheer.