HVHL ondertekent intentieverklaring VN-verdrag voor inclusief onderwijs

17-11-2023

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) vindt het heel belangrijk dat studenten gelijke kansen krijgen en dat er respect is voor diversiteit. Dat onderstreepte collegelid Anneke Luijten-Lub gisteren met het tekenen van een intentieverklaring voor inclusief onderwijs, samen met een aantal andere onderwijsinstellingen.

Ruim een derde van de studenten in Nederland heeft behoefte aan extra ondersteuning. Dat blijkt vandaag bij de lancering van het onderzoeksrapport De Staat van Inclusief Onderwijs 2023 van Expertisecentrum inclusief onderwijs. HVHL en drie andere scholen (ArtEZ University of the Arts, Christelijke Hogeschool Ede en mbo-instelling Firda) ondertekenden gisteren de intentieverklaring VN-verdrag Handicap. Dat deden ze in aanwezigheid van Prinses Laurentien en vertegenwoordigers van onderwijs en politiek.

“Wij geloven dat een juiste afspiegeling van studenten en medewerkers de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek verbetert,” aldus Anneke Luijten-Lub. De intentie van HVHL en de andere ondertekenende hogescholen is een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te floreren. Met een inclusieve onderwijsaanpak willen zij bijdragen aan gelijke kansen en persoonlijke groei van alle studenten en medewerkers.

De 25 hogescholen die inmiddels zijn aangesloten gaan niet alleen de uitdaging aan, maar bundelen ook hun krachten in werkgroepen. Hier gaan ze aan de slag met inclusie-elementen als flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van medewerkers, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van opleiding naar werk.

Bij HVHL zijn studentendecanen en SLB’ers zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten met een ondersteuningsvraag.

HVHL ondertekent intentieverklaring VN-verdrag voor inclusief onderwijs